Uppdaterad 9 mars 2021

Utvärderingar av antikroppstester vid svenska laboratorier

Här redovisas en sammanställning av de utvärderingar av antikroppstesters känslighet och specificitet som hittills gjorts på kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige. Eftersom resultaten ännu inte publicerats på annat sätt än här så ska informationen betraktas som preliminär och saknar referenser.

Utvärderingar pågår för flera produkter och tabellen är därför inte komplett avseende känslighet och specificitet. Tabellen uppdateras när nya resultat finns tillgängliga.

Tabell. Visar en sammanställning av de utvärderingar av antikroppstesters känslighet och specificitet som hittills gjorts på kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige.
ProduktAntal positiva/ antal testade positiva provKänslighetAntal positiva/ antal testade negativa provSpecificitet
Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG 165/170 97,1
(93,3-98,7)
2/1575 99,9
(99,5-100)
EUROIMMUNE, ELISA assay for detection of Anti SARS-COV-2: IgA,IgG1 4/378 98,9
(97,3-99,6)
LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG1 151/170 88,8
(83,2-92,7)
18/500 96,4
(94,4-97,7)
Ortho-Clinical Diagnostics Vitros Anti-SARS-CoV-2 IgG test 158/170 92,9
(88,1-95,9)
2/499 99,6
(98,6-99,9)
Roche, Elecsys® Anti-sars-CoV-2 immunoassay 170/170 100
(97,8-100)
7/2115 99,7
(99,3-99,8)
Siemens Centaur, IgG1 139/170 81,8
(75,3-86,8)
Siemens Centaur, IgM/IgG 157/170 92,4
(87,4-95,5)
0/402 100
(99,1-100)
Yhlo Biotech SARS-CoV-2 CLIA Assay 169/170 99,4
(96,7-99,9)
2/1201 99,8
(99,4-100)

1. Används ej som enskild/fristående analys.