Uppdaterad 24 november 2020

Utvärderingar av antikroppstester vid svenska laboratorier

Här redovisas en sammanställning av de utvärderingar av antikroppstesters känslighet och specificitet som hittills gjorts på kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige. Eftersom resultaten ännu inte publicerats på annat sätt än här så ska informationen betraktas som preliminär och saknar referenser.

Utvärderingar pågår för flera produkter och tabellen är därför inte komplett avseende känslighet och specificitet. Tabellen uppdateras när nya resultat finns tillgängliga.

Tabell 1.
ProduktAntal positiva/ antal testade positiva provKänslighetAntal positiva/ antal testade negativa provSpecificitet
Abbott Architect SARS-CoV-2 IgG –  –  2/1607 99,9 (99,5-1,00)
EUROIMMUNE ELISA assay for detection of Anti SARS-COV-2: IgA, IgG  –  –  4/378 98,9 (97,3-99,6)
LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG 18/500 96,4 (94,4-97,7)
Ortho-Clinical Diagnostics VITROS Anti-SARS-CoV-2 IgG test –  2/499 99,6 (98,6-99,9)
Roche Elecsys® Anti-sars-CoV-2 immunoassay 7/2115 99,7 (99,3-99,8)
Siemens SARS-CoV-2 Totalantikroppar / ADVIA Centaur XPT 101/112 90,2 (83,3-94,3) 0/402 100 (99,1-100)
Yhlo Biotec SARS-CoV-2 CLIA assay –  2/1201 99,8 (99,4-1,00)

För sammanställning av utvärderingar av antikroppstester i publicerade rapporter se här