Uppdaterad 19 februari 2021

Testning för reseintyg

Sidan uppdaterades: 22 februari 2021, kl. 15:00.

Tests for travel certificates

Här listas privata aktörer som har angett att de kan utfärda reseintyg. Har ni frågor kontakta de privata aktörerna direkt. Aktörerna har själva angett kontaktuppgifter och övrig information nedan. Folkhälsomyndigheten har inte gjort någon värdering av aktörerna eller metoderna. Att ingå i listan innebär alltså inte att myndigheten har godkänt aktören eller det test som används. Majoriteten erbjuder PCR-test men det finns även de som erbjuder antikroppstester. Se information under respektive aktör.

Folkhälsomyndigheten utför inte några test, har ni frågor kontakta de privata aktörerna direkt. För antikroppstest bör utförarna kunna svara på om testet som används uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandarekommendationer eller inte.

Är du en aktör som har en hel testningskedja uppsatt och kan utföra reseintyg så kan ni kontakta oss för att stå med på listan, se längst ner på sidan. Notera att testning för reseintyg får inte ge upphov till undanträngningseffekt av medicinskt indikerad testning.

Råd och anvisningar hos UD

Utrikesdepartementet (UD) har samlat råd och anvisningar kring att resa till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. PCR-testning för reseintyg ingår inte i den av staten finansierade testningen som regionerna åtagit sig att genomföra för att identifiera fall vid misstänkt covid-19-infektion.

Testning för reseintyg