Uppdaterad 21 april 2021

Uppdrag och strategi

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 i hela landet. Syftet är att testningen snabbt ska kunna erbjudas alla i behov av testning. 

För att trycka ner smittspridningen i covid-19-pandemin bedrivs omfattande testning och smittspårning runtom i hela landet. Myndighetens uppdrag är att stärka och komplettera befintlig testning i regionerna.

Alla som har behov av testning för covid-19 ska kunna erbjudas det. Förutom PCR-testning kan antigentestning användas.  Det finns även antikroppstester för att utvärdera vilka som redan genomgått infektionen på såväl befolknings- som individnivå.

I februari 2021 fick Folkhälsomyndigheten även i uppdrag av regeringen att utöka den nationella övervakningen av varianter av SARS-CoV-2. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga vilka varianter som förekommer i Sverige och undersöka vilka varianter som orsakar eventuella genombrottsinfektioner, det vill säga fall där personer testas positivt för covid-19 efter att de vaccinerat sig.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en teststrategi för covid-19  för 2021. Strategin beskriver den nationella strategiska inriktningen för året när det gäller testning för pågående respektive genomgången covid-19.

Läs mer