Uppdaterad 22 februari 2022

Uppdrag

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fram till 31 mars 2022 övervaka behovet av testkapacitet för covid-19 samt att tillhandahålla viss provtagnings och analyskapacitet som komplement till regionernas egen kapacitet. Från och med 1 april 2022 övergår Folkhälsomyndighetens uppdrag till att tillgängliggöra beredskapskapacitet på nationell nivå.

Under den akuta fasen av pandemin fanns det anledning att stötta regionerna genom att tillhandahålla test- och analyskapacitet. Under 2021 hade Folkhälsomyndigheten därför i uppdrag att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 på nationell nivå och att utöka den nationella övervakningen av virusvarianter.

Mot bakgrund av pandemins utveckling och regionernas ordinarie ansvar för provtagning och analys enligt hälso- och sjukvårdslagen och smittskyddslagen behöver stödet anpassas och regeringen har därför uppdaterat, kompletterat och förlängt vissa av Folkhälsomyndighetens uppdrag för att övervaka behovet av testkapacitet och genomföra de undersökningar och studier samt åtgärder i övrigt som krävs för att följa och prognosticera utvecklingen.

Läs mer

Läs om tidigare regeringsuppdrag om testning