Uppdaterad 1 december 2020

Uppdraget och strategin

Kapaciteten att testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten förlängt uppdrag att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 i hela landet.

För att ytterligare trycka ner smittspridningen i covid-19-pandemin bedrivs omfattande testning och smittspårning på regional nivå. Förutom PCR-testning, finns nu dessutom tillgång till antigentester som kan användas som ett komplement till PCR-testningen. Antigentest kan användas när det finns behov av ökad testkapacitet eller snabbt provsvar, men ersätter inte den storskaliga PCR-testningen Det finns även antikroppstester för att utvärdera vilka som redan genomgått infektionen på såväl populations- som individnivå.

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för PCR-testning och antikroppstestning. I uppdraget ingår vidare att leda arbetet att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska fungera. Vi samarbetar med myndigheter, högskolor, universitet, företag, digitala vårdgivare och laboratorier.

Läs regeringsuppdraget om förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Läs regeringsuppdraget om att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Läs regeringsuppdraget om utökad testkapacitet