Uppdaterad 30 juni 2020

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Vägledning för antikroppspåvisning
Vägledningen har utarbetats för att underlätta tillämpningen av den del av Nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 som handlar om antikroppspåvisning. Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att tillhandahålla eller använda antikroppstester. I version 3 har vägledningen kompletterats med avsnitt som tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen eller på gruppnivå.

Vägledning för diagnostik av covid-19
Vägledningen är framförallt riktad till intressenter som i dagsläget inte arbetar med uppdrag inom hälso- och sjukvården. Syftet är att vägledningen ska fungera som ett stöd om man önskar starta upp en verksamhet för diagnostik av covid-19. Version 4 uppdaterad 2020-05-05 finns nu tillgänglig.

Kravspecifikation för upphandling av laboratorieanalys för påvisning av pågående covid-19 infektion
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en specifikation för att klargöra vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19.

Checklista för stöd vid införande av nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2
För intresserade laboratorieverksamheter har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista med syftet att fungera som stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19
Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.

Serologi för covid-19 (kunskapsunderlag)
Det pågår just nu en pandemi av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Kunskapen om hur länge man är immun mot sjukdomen, efter genomgången infektion, är fortfarande begränsad. Syftet med denna rapport är att sammanfatta den kunskap vi har hittills om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 samt den aktuella förståelsen om immunitet.