Uppdaterad 1 november 2021

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Publikationer

Läs mer

Stöd för rutin för egenprovtagning

Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.
Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19