Uppdaterad 29 maj 2020

Testning av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg för pågående infektion

Här finns vägledning till regioner och kommuner om utökad testning av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Det finns också information om hur egenprovtagning för covid-19 går till. Informationen presenteras i faktablad och i infografik.

Utökad testning för covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Regioner och kommuner får information och stöd i hanteringen av utökad testning av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Provtagning sker antingen inom ordinarie flöde eller via alternativa aktörer.
Utökad testning för covid-19 av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (faktablad)

Här följer ett illustrerat exempel på hur testning av covid-19 går till av vårdpersonal som är hemma med symtom.

Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg kan göra egenprovtagning av pågående covid-19. Varje region anpassar det efter sina förutsättningar men här hittar du olika tillvägagångssätt samt exempel på hur egenprovtagning går till.
Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (faktablad)

Här följer ett illustrerat exempel på hur egenprovtagning kan gå till med förberedelser, halsprov, näsprov, salivprov och hur man packar och skickar provet.

Källa: Folkhälsomyndigheten