Uppdaterad 2 juni 2020

Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet för pågående infektion

Här finns vägledning till arbetsgivare inom samhällsviktig verksamhet om utökad testning av personal. Det finns också information om hur egenprovtagning för covid-19 går till. Informationen presenteras i faktablad och i infografik.

Utökad testning för covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet

Arbetsgivare inom samhällsviktig verksamhet får information och stöd i hanteringen av utökad testning av sin personal.
Utökad testning för covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet (faktablad)

Här följer ett illustrerat exempel på hur testning av covid-19 kan gå till av personal som är hemma med symtom.

Egenprovtagning covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet

Personal inom samhällsviktig verksamhet kan få göra egenprovtagning av pågående covid-19. Varje region anpassar provtagningen efter sina förutsättningar men här hittar du olika tillvägagångssätt samt exempel på hur egenprovtagning kan gå till.
Egenprovtagning covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet (faktablad)

Här följer ett illustrerat exempel på hur egenprovtagning kan gå till med förberedelser, halsprov, näsprov, salivprov och hur man packar och skickar provet.