Uppdaterad 30 maj 2018

Affischer och filmer

Här finns affischer och filmer om hur vaccinationsprogrammet fungerar. Affischerna kan skrivas ut i A3 och användas på barnavårdscentraler och andra mottagningar. Filmerna kan till exempel användas i väntrum.

Affisch - Vi skapar skyddet tillsammans

Vi skapar skyddet tillsammans

Ladda ner, eller beställ, affisch - Vi skapar skyddet tillsammans

Text: Du som vaccinerar ditt barn. Du som vaccinerar dig innan resan. Du som hanterar mässlingsutbrott. Du som står ut med sticket. Du som ger sticket. Tack vare dig funkar vårt vaccinationsprogram. Utan dig skulle fler drabbas av svåra sjukdomar.

Affisch - Antal fall förr och nu (vit)

Antal fall förr och nu

Ladda ner, eller beställ, affisch - Antal fall förr och nu (vit)

Text: Du som vaccinerar ditt barn. Du som vaccinerar dig innan resan. Du som står ut med sticket. Du som ger sticket. Tack vare dig funkar vårt vaccinationsprogram. Utan dig skulle fler drabbas av svåra sjukdomar.

Affisch - Antal fall förr och nu (grön)

Ladda ner, eller beställ, affisch - Antal fall förr och nu (grön)

Text: Du som vaccinerar ditt barn. Du som vaccinerar dig innan resan. Du som står ut med sticket. Du som ger sticket. Tack vare dig funkar vårt vaccinationsprogram. Utan dig skulle fler drabbas av svåra sjukdomar.

 

Filmer om sjukdomarna i vaccinationsprogrammet

De här filmerna visar hur många som fick sjukdomarna innan och efter vaccinationsprogrammet infördes.  

Röda hund

Polio

Påssjuka

Mässling

Kikhosta

Hib

Difteri