Uppdaterad 22 oktober 2018

Tema: HPV

HPV är mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Det finns vaccin som kan ge skydd.

Varje år får 700 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakats av HPV. Den som har en HPV-infektion vet ofta inte om det eftersom det inte känns eller syns. Infektionen läker ofta ut av sig själv, men inte alltid. Det är då det finns risk att den utvecklas till cancer.   

Skydda dig själv och andra

Infektioner och cancer från HPV går att förebygga. HPV-vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds idag tjejer i årskurs 5 eller 6. I budgetpropositionen för 2020 har regeringen avsatt pengar för att vaccination mot HPV även ska omfattar killar. Tidigast hösten 2020 skulle vaccination kunna börja erbjudas gratis till killar genom elevhälsan.  

Via vårdcentral och vaccinationsklinik kan killar och andra som vill vaccinera sig redan nu få vidare information. Du som ovaccinerad tjej under 18 år har rätt till gratis vaccin genom skolan. Ta kontakt med din skolsköterska som kan berätta mer.

Genom vaccination skyddar du dig själv och andra från att få och sprida HPV. Tillsammans skapar vi ett skydd mot flera vanliga cancerformer.