Uppdaterad 3 september 2018

HPV i barnvaccinationsprogrammet

Frågor och svar

 • När infördes HPV i vaccinationsprogrammet i Sverige?

  2010, och har sedan dess erbjudits tjejer.

 • Varför vaccineras tjejer men inte killar?

  När HPV-vaccinet började erbjudas till tjejer 2010 visste man inte lika mycket som idag om hur viktigt vaccinet är för att minska spridningen av HPV och att skydda mot de HPV-relaterade cancerformer som kan drabba både kvinnor och män.

  I budgetpropositionen för 2020 har regeringen avsatt pengar för att vaccination mot HPV även ska omfattar killar. Tidigast hösten 2020 skulle vaccination kunna börja erbjudas gratis till killar genom elevhälsan.

  Genom att vi tillsammans skapar ett skydd med vaccination tar vi ansvar för att stoppa HPV från att spridas och orsaka cancer.

 • Vart kan jag som kille vända mig för att få vaccin?

  I budgetpropositionen för 2020 har regeringen avsatt pengar för vaccination mot HPV för killar. Om budgeten accepteras av riksdagen kan programmet komma att utvidgas. Det kan konkret betyda att vaccinationer gratis kan erbjudas killar via elevhälsan tidigast hösten 2020.

  Tills dess kan du som kille kontakta vårdcentral eller vaccinationsklinik. 

 • Vilka andra länder vaccinerar mot HPV?

  Vaccination av tjejer ingår i vaccinationsprogram i över 70 länder. Bland annat i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, USA, Australien och Kanada. Med finansiell hjälp från organisationen GAVI har HPV-vaccinationsprogram införts i många låginkomstländer. Ghana, Kenya, Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone och Tanzania är några av dem.

  I Österrike, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada får även killar HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammen. I Norge erbjuds killar HPV-vaccin på samma sätt som tjejer från hösten 2018.