Uppdaterad 3 september 2018

HPV i barnvaccinationsprogrammet

Frågor och svar

 • Lyssna

  2010, och har sedan dess erbjudits tjejer.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:23:40

 • Lyssna

  När HPV-vaccinet började erbjudas till tjejer 2010 visste man inte lika mycket som idag om hur viktigt vaccinet är för att minska spridningen av HPV och att skydda mot de HPV-relaterade cancerformer som kan drabba både kvinnor och män.

  I budgeten för 2020 har regeringen avsatt pengar för att vaccination mot HPV även ska omfattar killar. Från och med augusti 2020 kommer vaccination erbjudas både tjejer och killar i årskurs 5.

  Genom att vi tillsammans skapar ett skydd med vaccination tar vi ansvar för att stoppa HPV från att spridas och orsaka cancer.

  Uppdaterad: 2020-05-14 15:11:54

 • Lyssna

  I budgeten för 2020 har regeringen avsatt pengar för vaccination mot HPV för killar.  Från och med höstterminen 2020 kommer vaccination att erbjudas gratis även killar via elevhälsan.

  Tills dess kan du som kille kontakta vårdcentral eller vaccinationsklinik. 

  Uppdaterad: 2020-05-14 15:13:55

 • Vilka andra länder vaccinerar mot HPV?
  Lyssna

  Vaccination av tjejer ingår i vaccinationsprogram i över 90 länder. Bland annat i Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, USA, Australien och Kanada. Med finansiell hjälp från organisationen GAVI har HPV-vaccinationsprogram införts i många låginkomstländer. Ghana, Kenya, Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone och Tanzania är några av dem.

  I Österrike, Norge, Danmark, Storbritannien, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada får även killar HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammen.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:26:09