Uppdaterad 3 september 2018

Vaccination mot HPV

Frågor och svar

 • Lyssna

  Vaccinerna består av partiklar som liknar ytan på riktiga papillomvirus. Partiklarna smittar inte och kan inte orsaka infektion.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:14:21

 • Lyssna

  Det skyddar till över 90 procent mot de typer som vaccinet täcker. Om du redan utsatts för en eller flera typer av HPV innan du vaccinerar dig kommer vaccinet inte att skydda mot dem. Det finns många olika typer av HPV och det är inte sannolikt att man smittas med alla samtidigt. Därför finns det stora fördelar att ta vaccinet även om du kan ha blivit smittad.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:13:59

 • Lyssna

  Nej. Vaccinet ger skydd mot HPV-typer som oftast orsakar cancer men det ger inte ett heltäckande skydd. Som kvinna och tjej är det viktigt att också gå på screening för livmoderhalscancer så att cellförändringar som kan ge cancer upptäcks så tidigt som möjligt.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:14:50

 • Lyssna

  Som med flera andra vaccin är det vanligt att det kan göra ont, bli rött, klia eller svullet på överarmen där du fått sticket. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och känna allmän sjukdomskänsla. Det är mycket ovanligt, men har förekommit, att personer som vaccinerats mot HPV fått allergiska reaktioner efteråt.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:15:15

 • Lyssna

  Det finns mycket kunskap om HPV-vaccinernas säkerhet. Totalt har mer än 270 miljoner doser vaccin getts över hela världen sedan 2006. Den globala vaccinsäkerhetskommittén hos WHO har bedömt att HPV-vacciner är mycket säkra.

  Alla HPV-vaccinationer som görs i Sverige registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det gör det möjligt att noga följa effekt och säkerhet. Sjukvården rapporterar alla biverkningar till Läkemedelsverket som utreder och bedömer om de kan ha orsakats av vaccinet.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:15:43

 • Lyssna

  Vaccin mot HPV i årskurs erbjuds alla barn i årskurs fem. Kompletterande vaccinationer erbjuds genom skolan till tjejer upp till 18 år. För killar gäller vaccination mot HPV inom vaccinationsprogrammet dem som är födda 2009 och senare. 

  Äldre killar erbjuds inte vaccinet, men kan få det genom en vårdcentral eller vaccinationsklinik. De får då betala för vaccinationen själva. Detsamma gäller för alla som är 18 år och äldre.

  I Sverige infördes HPV-vaccin i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010. Eftersom målet var att skydda mot livmoderhalscancer bestämdes det att vaccinet bara skulle erbjudas tjejer. Idag vet vi betydligt mer om HPV-relaterade cancerformer. Man uppskattar att över 300 män och över 800 kvinnor drabbas av HPV-relaterad cancer i Sverige varje år. Från och med augusti 2020 erbjuds vaccination mot HPV både tjejer och killar i årskurs 5.

  Uppdaterad: 2020-05-14 15:08:23

 • Lyssna

  Vaccinet ges med spruta i överarmen. Det behövs två eller tre doser beroende på ålder. Doserna ges med några månaders mellanrum.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:18:30

 • Lyssna

  Tjejer och killar som är under 15 år får två doser. Det behöver gå minst ett halvår mellan första och andra dosen.

  De som är över 15 år eller har nedsatt immunförsvar får tre doser.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:19:02

 • Lyssna

  Mest nytta gör vaccinet för den som inte utsatts för risk att smittas.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:19:26

 • Lyssna

  Ja. Men eftersom HPV-vaccinet fungerar förebyggande ger det bäst skydd innan en person utsatts för risk att smittas av virus. Har du redan utsatts för en eller flera HPV-typer som ingår i vaccinet kommer vaccinationen inte att skydda mot dem. Det är ovanligt att en person har smittats med alla typer som ingår i HPV-vaccinet samtidigt. Därför finns det fördelar med vaccinet även om du kan ha utsatts för smitta.

  Det är inte farligt att få vaccinet om du redan har är smittad med HPV. Kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsklinik som kan ge mer information om vaccinering.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:20:14

 • Lyssna

  Ja.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:20:37

 • Lyssna

  De vacciner som ges för att förebygga HPV inte är testade på gravida kvinnor. Undvik vaccinet under tiden du är gravid.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:21:03

 • Lyssna

  Ja. HPV-vaccin ger inte skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner och därför är det mycket viktigt att använda kondom för att inte bli smittad av till exempel klamydia. Att använda kondom minskar risken för att föra HPV-virus vidare men skyddar inte helt eftersom smittan kan finnas i hud som inte täcks av kondom.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:21:32

 • Lyssna

  Ja. Vaccin och att gå på göra screening för livmoderhalscancer är två komplement i att förebygga livmoderhalscancer. Alla tjejer och kvinnor över 23 år kallas till regelbunden screening. Det är viktigt att gå på dem för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella cellförändringar som kan leda till cancer.

  Uppdaterad: 2018-08-22 13:21:54