Uppdaterad 24 april 2018

Vad vet du om mässling?

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar och sprids genom luften. Sjukdomen är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands.