Uppdaterad 17 september 2019

Mässling och risken att smittas

Frågor och svar

 • Vad är mässling?

  Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom med hög feber, hosta och utslag.

  Mässling kan leda till följdsjukdomar som öroninflammation, lunginflammation och hjärninflammation.  

 • Hur smittar mässling?

  Mässlingvirus sprids via luften som droppar. Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. En person som har mässling smittar nästan alla den träffar om de inte redan är immuna mot sjukdomen. Immun blir man om man har haft sjukdomen eller har blivit vaccinerad mot den. 

 • Är mässling farligt?

  Mässling ger hög feber, hosta och utslag och kan leda till följdsjukdomar som öroninflammation eller lunginflammation. Den allvarligaste är hjärninflammation som kan leda till bestående men. Det finns ingen behandling mot mässling och sjukdomen kan i sällsynta fall ha dödlig utgång.

 • Går det att förebygga mässling?

  Mässling kan förebyggas genom vaccination. De allra flesta får ett gott skydd av vaccination med två doser vaccin. Personer som har haft sjukdomen blir immuna mot den och blir inte sjuka i mässling igen.

 • Jag har haft mässling. Behöver jag vaccinera mig?

  Nej. Om du har haft mässling en gång, kan du inte få det igen. Du kan inte heller smitta andra. Du behöver alltså inte vaccinera dig.

 • Är mässling fortfarande ett problem?

  Mässling är sällsynt i Sverige, eftersom många är vaccinerade eller har haft sjukdomen som barn. En person som får mässling kan smitta andra oskyddade personer. Det blir sällan mer än lokala utbrott, men det kräver ändå stora insatser av hälso- och sjukvården. I Sverige händer det mycket sällan att någon avlider av mässling idag, men det förekommer i länder där mässling är vanligare.

 • Vem är extra sårbar om mässling sprids?

  Alla kan smittas av mässling, men ett par grupper löper större risk att bli mycket sjuka och få allvarliga komplikationer:

  • Personer med nedsatt immunförsvar, på grund av immunbristsjukdom eller medicinering vid t ex cancerbehandling.
  • Barn som är för små för att ha fått det första erbjudandet om vaccination (ges i regel när barnet är 18 månader).
 • Hur många behöver vara immuna för att mässling ska hållas borta?

  90-95 procent av befolkningen behöver vara immuna för att mässling inte ska orsaka epidemier som återkommer regelbundet. Med immun menas att ha ett skydd av vaccination eller av att ha haft sjukdomen tidigare. Det gemensamma skydd som skapas när så många är immuna, kallas flockimmunitet.

 • Varför förekommer fall och utbrott av mässling i Sverige?

  Eftersom mässling smittar så lätt behövs bara några få oskyddade personer för att sjukdomen ska spridas mellan dem. Därför kan det uppstå lokala utbrott. De blir i regel små i Sverige, eftersom de flesta har ett skydd mot mässling.