Publicerad 24 april 2018

Till dig som erbjuder vaccinationer

Får du ibland frågor om immunförsvaret och hur vaccin fungerar? Här finns ett bildspel som kan användas i samtal om vaccinationer.

Bildspelet berättar hur immunsystemet och vaccin fungerar. Det beskriver även barnvaccinationsprogrammet och vilka sjukdomar vi vaccinerar mot, att sjukdomarna är allvarliga och varför vaccin är ett klokt val. Bildspelet är animerat med text och tal på svenska. Det är sex minuter långt.

Bildspelet kan användas t ex i föräldragrupper på BVC och i öppna förskolan.

Förslag till frågor för diskussion och dialog:

  • Vilka tankar väckte bildspelet?
  • Fick du ny kunskap efter att ha sett bildspelet?
  • Vad i bildspelet var viktigt för dig att veta?
  • Var det något som var svårt att förstå?
  • Är det något du undrar över och vill diskutera mer?

 

Broschyr

Omslag till Det svenska vaccinationsprogrammet för barn

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Information till föräldrar

Den här broschyren handlar om barn och vaccinationer. Varför ska man vaccineras? Finns det risker? Är det vanligt med biverkningar? Hur förbereder jag mitt barn inför vaccinationen?

Som förälder har du säkert många frågor. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.

Faktablad

Omslag till Vaccination för barn. Information till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare om vaccination. Det svenska vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige har rätt till gratis vaccination mot nio allvarliga sjukdomar. Tjejer erbjuds också vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationerna ges på barnavårdscentralen och i skolan genom elevhälsan.

Omslag faktablad

Information till vårdnadshavare om vaccination mot HPV 

Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot HPV i det svenska vaccinationsprogrammet. Informationen kan även användas inom elevhälsan.