Uppdaterad 10 oktober 2019

Till dig som ska vaccinera ditt barn

Hur funkar immunförsvaret och vaccin? För dig som undrar har vi satt ihop en film.

Filmen nedan visar hur immunsystemet och vaccin fungerar. Den beskriver även barnvaccinationsprogrammet och sjukdomarna vi kan förebygga.

Publikationer

 • Bra att veta om vaccinationer

  Ett informationsblad till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan. Faktabladet finns på flera språk.

  Bra att veta om vaccinationer
 • Bra att veta om HPV

  Information till föräldrar om HPV och vaccination som alla barn i årskurs 5 erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Faktabladet finns på flera språk.

  Bra att veta om HPV
 • Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund

  Ett faktablad till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.

  Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund
 • Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

  Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.

  Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund
 • Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta

  Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta i det svenska vaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar är mycket smittsamma och kan vara allvarliga. Att vaccinera sig är det mest effektiva skyddet mot sjukdomarna. Relaterad läsning Informationsmaterial om vaccinationer Vaccinationer i skolan – information till elevhälsans medicinska insats (EMI)

  Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta
HPV kan ge cancer på olika ställen i kroppen, svalg, livmoderhals, ändtarm och penis.
Fyra av fem kommer att smittas av HPV någon gång i livet.
Från virus till cancer - HPV som fäster i slemhinna eller hud kan leda till kronisk infektion som kan ge cellförändringar och utvecklas till t.ex. livmoderhalscancer.