Nyheter

  • Förslag om särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper

    Nu finns Folkhälsomyndighetens förslag om vaccination till riskgrupper för hepatit B, influensa, pneumokocker och tuberkulos ute på en öppen remiss. Synpunkter kan lämnas fram till och med den 21 mars…

  • Bakterie resistent mot sista behandlingsalternativet funnen

    En gen som lätt sprids och som ger resistens mot kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner.

  • Frågor och svar om zikavirus

    Här presenterar vi några vanliga frågor och svar om zikavirus. Sidan uppdateras kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten ger inte råd direkt till enskilda personer. Kontakta sjukvården, vaccinationscentral…