I spalten till vänster hittar du länkar till Folkhälsomyndighetens information om vaccinationer. Det kan också vara intressant att läsa om de sjukdomar som vaccinerna skyddar mot. Dessa finns under fliken Sjukdomar.

WHO-certifiering

Sedan januari 2010 är Folkhälsomyndighetens hemsida certifierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Webbplatsen har granskats av WHO:s projekt Vaccine Safety Net och uppfyller de kvalitetskrav som WHO ställer på sidor med information om vaccinationer.

Granskning av vaccinsidorna

Sidorna om vaccinationer revideras löpande vid behov och systematiskt cirka vartannat år. All text granskas av myndighetens medicinska experter innan publicering. De experter som granskar innehållet är Ann Lindstrand, barnläkare, Ingrid Uhnoo, överläkare och programchef och Eva Netterlid, klinisk prövningsledare.