Samtidigt upphörde de tidigare myndigheternas webbplatser, vilket medför att länkar till sidor på de dessa webbplatser inte längre fungerar. Har du sparat sidor i dina favoriter rekommenderar vi att du byter ut dem när du hittat motsvarande sida på den nya webbplatsen.

Gå till startsidan och navigera dig vidare via menyn eller använd sökfunktionen för att hitta det du letar efter. Vårt uppdrag och denna webbplats spänner över många sakområden och det bästa sättet att hitta rätt är att använda sökningen.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har övertagit de uppgifter som de avvecklade myndigheterna Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut tidigare ansvarade för. Även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen, har överförts till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens övriga webbplatser

Förutom www.folkhalsomyndigheten.se driver vi följande webbplatser:

BARN

The Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network, BARN provides a common platform for existing and new initiatives and networks active around the Baltic Sea to facilitate interaction and cooperation aiming to counteract the negative effects of antibiotic resistance.

FaR®

Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR®) i många fall är ett nog så bra alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål.

Nordic Biosafety Network

The Nordic biosafety Network is an expanding community with members from national authorities and institutes, public health, academia and industry.

Referensgruppen för Antibiotikafrågor

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) är Folkhälsomyndighetens och Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

Referensgruppen för AntiMykotika

Referensgruppen för AntiMykotika (RAM) är en oberoende expertgrupp vars ledamöter utses av Folkhälsomyndigheten och Svenska Läkaresällskapet. RAMs huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antimykotika vid invasiv svampsjukdom.

Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet och Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet). RAV bildades i september 1997.

Seniorguiden

Seniorguiden är en nationell vägledning och plattform som samlar kunskap och ger inspiration för att främja ett hälsosamt åldrande. Här kommer du att kunna följa arbetet med regeringsuppdraget Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande som involverar landsting, kommun och ideell sektor. Vägledningen vänder sig främst till dig som arbetar som politiker, beslutsfattare eller tjänsteman på olika nivåer inom landsting eller kommun.

Spelprevention

Kunskap för dig som i ditt arbete kommer i kontakt med spelproblem.

Handbok Tobakslagen

Handbok Tobakslagen är avsedd främst för handläggare som arbetar med tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) på kommun- och länsstyrelsenivå. Ambitionen är främst att med hjälp av tolkningar av tobakslagen och referat ur propositioner och rättsfall ge handläggare praktisk hjälp i sitt arbete, men även att ge vägledning till andra som kommer i kontakt med frågor kring lagens tillämpning.

Fler länkar: