Uppdaterad 28 januari 2021

Barn behöver vuxna som lyssnar och stöttar

Barn och ungdomar behöver en eller flera vuxna runt sig som kan vara ett stöd, ett bollplank eller bara någon de kan prata med. Här finns tips på hur du kan bli ännu bättre på att lyssna och stötta.

Skapa tid för samtal

Försök hitta tid att umgås då barnet får bestämma vad ni ska göra. Då ökar möjligheten att barnet själv börjar prata.  Samtala och lyssna – nyfiket, aktivt och intresserat.

Hjälp barnet att prata om känslor

Pröva er fram tillsammans hur man kan prata om hälsa, välmående och känslor. Att ha för vana att prata om olika vardagliga saker med ditt barn gör det lättare att även ta upp känsliga saker som alkohol, andra droger, sex och att må dåligt.

Ge pepp och stöd i skolarbetet

Att trivas i skolan och klara av skolarbetet är viktigt för den framtida hälsan. Fråga ditt barn hur det går och försök att peppa och hjälpa till. Prata också gärna med skolan om hur det går och hur ditt barn trivs, så att du tidigt får veta om barnet behöver stöd eller har andra utmaningar. Att ha dialog med skolan visar också att du bryr dig om barnet och skapar trygghet för hen.

En kvinna hjälper en flicka med läxorna

Uppmuntra till att prova olika sorters aktiviteter

Det är bra om barn och unga provar olika aktiviteter efter skolan, för att hitta sina fritidsintressen och för att utveckla sig själva. Det kan till exempel vara att lägga pärlplattor, titta på djur och växter i naturen eller spela fotboll. Stötta, var positiv och se möjligheterna. Att prova på många olika saker kan stärka barnets självkänsla och ge självförtroende att våga ännu fler saker.

en man och en pojke i rullstolar i en idrottshall pratar

Hjälp till att skapa en balans mellan studier och fritid

Rutiner kan vara viktiga för att vardagen ska fungera bra och tiden ska räcka till. Försök att ha regelbundna tider för att till exempel äta, sova, vila, läsa läxor och träna. Då blir det lättare för ditt barn att klara av skolan och må bra.

Visa intresse för vad som händer på nätet

Internet är en viktig del av vardagen för de flesta, så vuxna behöver visa intresse för vad som händer på nätet och prata om det. Det viktigaste är innehållet, inte tiden framför en skärm, men det kan ändå vara bra att komma överens om hur mycket skärmtid som är rimligt och hur den ska fördelas mellan skolarbete, sociala medier och spel eller annan underhållning. Ett konkret tips kan vara att komma överens med barnet om att först och främst gör läxorna innan man får göra andra saker såsom att använda skärm.

Uppmuntra till fysisk aktivitet

Alla kan vara aktiva utifrån sina egna förutsättningar, så peppa ditt barn att röra på sig regelbundet. Det behöver inte vara en organiserad idrott. Du kan också förklara varför det är bra att röra på sig – till exempel att man blir piggare, sover bättre och kan koncentrera sig bättre. Att vara fysiskt aktiv skapar också mer variation i vardagen vilket brukar påverka måendet positivt.

en flick på en trädstam tillsammans med en kvinna

Håll koll på spelvanor

Många spelar olika spel på fritiden, men försök vara uppmärksam på om ditt barns relationer, skolgång och ekonomi påverkas negativt av spelandet. Håll också fast vid åldersgränser vid spel om pengar, låna aldrig ut pengar till spel och hjälp barnet att sätta gränser. Sök hjälp om spelandet blir ett problem.

Läs mer om spel om pengar på stödlinjen.se.

Läs mer på spelprevention.se - ett kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem.

Läs mer

Under vår sida Tips för att må bättre finns det tips som du även kan dela med andra för att stötta dem när de vill förändra något.

Utbildning: Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Det är Folkhälsomyndigheten som har skapat utbildningen.

Läs mer om Ledare som lyssnar