Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Ökning av svenska EU-bad med högsta betyg

  I Sverige har de allra flesta EU-baden god vattenkvalitet. Drygt nio av tio klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

 • Stabilt läge för smittsamma sjukdomar under 2018

  Gonorré och vibrio-infektion bland de anmälningspliktiga sjukdomar som ökade, visar epidemiologisk årsrapport.

 • Nya vägledningar inom hälsoskydd

  Folkhälsomyndigheten publicerar nya vägledningar om hälsoskydd och tillsyn enligt miljöbalken. De handlar om buller inomhus, höga ljudnivåer och om lokaler för vård och omsorg.

 • Flera utvecklingsområden inom ANDT-arbetet

  Det lokala och regionala arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) skulle kunna utvecklas på flera områden. Det visar Folkhälsomyndighetens återredovisning för 2018.

Fler nyheter

Tillsyn och tillsynsvägledning