Nyheter

 • Sverige får tillfälligt färre vaccindoser än utlovat

  Sverige kommer från och med nästa vecka och en tid framöver att få färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat. Men regionerna rekommenderas inte att spara på några doser.

 • Uppdaterad statistik om vaccinationer mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten har nu fått in de första rapporterna om antalet vaccinerade i Sverige. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

 • Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

  Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

 • Statistik om vaccinationer mot covid-19

  Folkhälsomyndigheten inväntar ytterligare data från Sveriges 21 regioner för antalet vaccinerade mot covid-19. Statistik kommer därför tidigast nästa vecka. Ingen region har rapporterat problem med genomförandet av vaccinationerna.

 • Undvik smittspridning i högstadieskolorna

  Inför vårterminen 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten landets högstadieskolor att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning gällande covid-19. Huvudmännen får ytterligare ett verktyg i arbetet när regeringen fattar beslut om möjlighet till distans- och fjärrundervisning för högstadiet.

 • Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

 • Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari

  Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

 • Vaccinering för viss vårdpersonal kan tidigareläggas

  På grund av hög vårdbelastning kan regionernas vaccinering mot covid-19 behöva tidigareläggas för viss vårdpersonal. Men vaccineringen bör ske parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras.

 • Alla över 70 står näst på tur för vaccin mot covid-19

  Personer som är 70 år och äldre rekommenderas få tillgång till vaccin mot covid-19 när den andra fasen i vaccinationsinsatserna inleds. Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsarbetet.

 • Nya fall konstaterade av de brittiska och sydafrikanska virusvarianterna

  Ett antal fall av de nya virusvarianterna från Storbritannien och Sydafrika har upptäckts i Sverige. Inresande från Storbritannien och Sydafrika uppmanas att stanna hemma, avhålla sig från sociala kontakter och att testa sig för covid-19.

Fler nyheter

Folkhälsomyndigheten har fått information om att det i några fall förekommit försök att lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn och låtsas boka tid för vaccinering.

Så här går vaccineringen till.

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målen för hållbar utvecklingFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag