• Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistensen ökar i världen men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

 • Vaccinationer

  Vaccinationer

  Alla barn erbjuds vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i det nationella vaccinations­programmet.

 • Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa

  Vi sammanställer och sprider kunskap om hur psykisk hälsa kan främjas.

 • Tobak

  Tobak

  Målet för vårt arbete är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla former.

 • Beredskapsdiagnostik

  Beredskapsdiagnostik

  Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt för undersökning av högsmittsamma ämnen som utgör stor fara.

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Brister i skolan kan förklara ökande psykisk ohälsa

  Brister i skolans funktion har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Förändringar på arbetsmarknaden har troligen också påverkat. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

 • Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet

  Det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn har en hög täckning som ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det visar årsrapporten för 2017. Därmed har de flesta barn ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som till exempel mässling.

 • WHO: Kampen mot malaria behöver trappas upp

  Malaria kan både förebyggas och behandlas. Ändå drabbas fortfarande över 200 miljoner människor i världen varje år av parasitsjukdomen. Insatserna mot malaria behöver intensifieras, enligt WHO.

 • Tvål och vatten skyddar på kosläpp

  Det är dags att släppa ut korna på bete i landets södra delar. God handhygien skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

 • Åtta av tio flickor vaccinerade mot HPV

  Nästan åtta av tio flickor är vaccinerade mot HPV, humant papillomvirus. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik för flickor som är födda år 2004 och 2005, och som har fått minst en dos vaccin.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan