• Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistensen ökar i världen men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

  Antibiotikaresistens

 • Vaccinationer

  Vaccinationer

  Alla barn erbjuds vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i det nationella vaccinations­programmet.

  Vaccinationer

 • Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa

  Vi sammanställer och sprider kunskap om hur psykisk hälsa kan främjas.

  Psykisk hälsa och suicidprevention

 • Tobak

  Tobak

  Målet för vårt arbete är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla former.

  Tobak

 • Beredskapsdiagnostik

  Beredskapsdiagnostik

  Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt för undersökning av högsmittsamma ämnen som utgör stor fara.

  Mikrobiologi & laboratorieanalyser

Vårt uppdrag

FlaggaFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Bedrägeriförsök via Facebook

  Någon eller några försöker lura privatpersoner på pengar via Facebook, med användande av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsons namn i olika varianter. Saken är polisanmäld och Folkhälsomyndigheten uppmanar den som kontaktas att aldrig betala några pengar och istället omedelbart polisanmäla.

 • Mjältbrandsutredningen vid Omberg fortsätter

  Såväl nötkreatur som häst har nu dött i mjältbrand vid Omberg. Smittoutredning och vaccinering av andra betesdjur i samma område fortsätter.

 • En av tolv lever med kronisk hepatit B eller C

  Den 28 juli är utsedd av WHO (Världshälsoorganisationen) till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem. Uppskattningsvis var tolfte person i världen lever med kronisk infektion av hepatit B eller C.

Fler nyheter