Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

  Säsongen för vinterkräksjuka är igång. Det visar antalet sökningar på 1177 Vårdguiden och statistik från landets laboratorier. En ökning av antalet smittade väntas under de närmaste veckorna, både i samhället och i vården.

 • Influensasäsongen är igång

  Nu har säsongens influensaepidemi kommit igång. För den som tillhör en riskgrupp är det nu hög tid att vaccinera sig.

 • Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

  Eftersom värme och värmeböljor kan innebära fara för människors hälsa behövs åtgärder för att minska värmeexponeringen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett stöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.

 • Misstänkta lungskador efter vejpning

  I USA har flera allvarliga fall av lungskador relaterade till användning av e-cigaretter, så kallad vejpning, rapporterats. Två sjukdomsfall som kan vara kopplade till vejpning har inträffat också i Sverige. Sambandet är inte fastställt, men Folkhälsomyndigheten manar användare till försiktighet.

 • Minskning av antalet narkotikarelaterade dödsfall

  Under år 2018 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige med 10 procent jämfört med 2017. Det visar en ny rapport. Minskningen beror främst på färre dödsfall på grund av fentanylliknande substanser.

Fler nyheter

I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten sammanfattar därför det aktuella kunskapsläget och informerar om ansvaret för produkterna.

Tillsyn och tillsynsvägledning