Nyheter

 • Beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge län

  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Blekinge län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

 • Nya riktlinjer från WHO för att öka den fysiska aktiviteten och begränsa långvarigt sittande

  Världshälsoorganisationen har publicerat nya riktlinjer för fysisk aktivitet. I riktlinjerna betonas att all rörelse är bättre än ingen - och att det långvariga sittandet bör begränsas. För första gången införs svenska riktlinjer för att utgöra ett stöd i det regionala och lokala arbetet.

 • Start för vaccinationer mot covid-19 tidigast i januari 2021

  Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinationerna mot covid-19 i Sverige tidigast kommer att kunna ske i januari 2021. Detta efter att vaccinerna genomgått granskning enligt de fastställda rutiner som finns, och godkänts för användning.

 • Vägledning om antigentester

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för hur vården, laboratorier och andra i regionerna kan använda antigentester som komplement till PCR-tester för att påvisa pågående covid-19.

 • Smittspridningen kan nå kulmen i mitten av december

  Enligt nya beräkningar kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december. Det visar ett scenario från Folkhälsomyndigheten.

 • Förlängda lokala allmänna råd flera län

  Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i flera av Sveriges län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länen.

 • Webbutbildning i smittspårning

  Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Stockholm tagit fram en nationell webbutbildning i smittspårningens grunder. Detta för att utbilda nya smittspårare i regionerna.

 • Planera dina inköp – undvik all trängsel

  I samband med julhandeln är det viktigt att begränsa antalet besök i butiker och undvika all trängsel. Både individer och näringsidkare har ett ansvar att motverka smittspridning av covid-19.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag