• Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistensen ökar i världen men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

  Antibiotikaresistens

 • Vaccinationer

  Vaccinationer

  Alla barn erbjuds vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i det nationella vaccinations­programmet.

  Vaccinationer

 • Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa

  Vi sammanställer och sprider kunskap om hur psykisk hälsa kan främjas.

  Psykisk hälsa och suicidprevention

 • Tobak

  Tobak

  Målet för vårt arbete är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla former.

  Tobak

 • Beredskapsdiagnostik

  Beredskapsdiagnostik

  Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt för undersökning av högsmittsamma ämnen som utgör stor fara.

  Mikrobiologi & laboratorieanalyser

Vårt uppdrag

FlaggaFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

  Vaccinera i tid, upptäck i tid och var uppmärksam. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer till hälso- och sjukvården för att stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn.

 • Fördjupat WHO-samarbete stärker globalt antibiotikaarbete

  Ett nytt centrum för arbete med antibiotikaresistens har invigts vid Folkhälsomyndigheten. Centrumet har utsetts av Världshälsoorganisationen (WHO) för att följa utvecklingen av antibiotikaresistens internationellt.

 • Ökningen av tuberkulosfallen har avstannat

  Under första halvåret 2016 rapporterades 421 fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med åtta procent jämfört med samma tid förra året men en minskning med sju procent jämfört med andra halvåret 2015. De flesta har smittats i andra länder och någon ökning av fall utanför riskgrupper har inte rapporterats.

 • Råd som skyddar mot smitta vid hajj

  I början av september inleds hajj, den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien. Då söker sig flera miljoner människor från hela världen dit, varav många från Sverige. Vissa försiktighetsåtgärder skyddar mot sjukdomar som kan spridas när så många samlas på samma plats.

 • Frågor och svar om risk för mjältbrand vid jakt på Omberg

  Inför jaktsäsongen har Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter tagit fram en rad frågor och svar som berör jakt- och viltaspekter med anledning av mjältbrandsutbrottet vid Omberg.

Fler nyheter