• Information om hur du kan skydda dig själv och andra mot vintersäsongens smittor.

  • Vaccination mot covid-19, frågor och svar, information till sjukvård och laboratorier.

  • Vi sammanställer och sprider kunskap om suicidprevention och hur psykisk hälsa kan främjas.

  • Genom kunskap stärker vi det hälso­främjande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

  • Vi utför laboratorieanalyser inom folkhälsomikrobiologi med bered­skap dygnet runt för smitt­samma ämnen som utgör stor fara.