• Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistensen ökar i världen men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

  Antibiotikaresistens

 • Vaccinationer

  Vaccinationer

  Alla barn erbjuds vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i det nationella vaccinations­programmet.

  Vaccinationer

 • Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa

  Vi sammanställer och sprider kunskap om hur psykisk hälsa kan främjas.

  Psykisk hälsa och suicidprevention

 • Tobak

  Tobak

  Målet för vårt arbete är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla former.

  Tobak

 • Beredskapsdiagnostik

  Beredskapsdiagnostik

  Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt för undersökning av högsmittsamma ämnen som utgör stor fara.

  Mikrobiologi & laboratorieanalyser

Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

  Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser.

 • Nu har influensaepidemin börjat i Sverige

  Nu är spridningen av influensa igång för säsongen, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Det är hög tid att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp.

 • Kunskapsstöd om spelproblem inför lagändring

  Nu finns nytt kunskapsstöd till kommuner, landsting och regioner inför nästa års lagändring, då en skyldighet att förebygga och behandla spelproblem införs.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan