• Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistensen ökar i världen men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

  Antibiotikaresistens

 • Vaccinationer

  Vaccinationer

  Alla barn erbjuds vaccinationer mot allvarliga sjukdomar i det nationella vaccinations­programmet.

  Vaccinationer

 • Psykisk hälsa

  Psykisk hälsa

  Vi sammanställer och sprider kunskap om hur psykisk hälsa kan främjas.

  Psykisk hälsa och suicidprevention

 • Tobak

  Tobak

  Målet för vårt arbete är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak i alla former.

  Tobak

 • Beredskapsdiagnostik

  Beredskapsdiagnostik

  Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt för undersökning av högsmittsamma ämnen som utgör stor fara.

  Mikrobiologi & laboratorieanalyser

Vårt uppdrag

FlaggaFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Nu skickas enkät om sexuell hälsa ut

  Snart får 50 000 slumpvis utvalda personer i Sverige en inbjudan från Folkhälsomyndigheten att delta i en stor enkätstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Studien ska bland annat ge bättre förutsättningar till ett effektivt folkhälsoarbete på området.

 • Bidrag för telefon- eller webbstöd inom alkohol, tobak och spel om pengar

  Nu går det att söka verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten för stödinsatser via telefon eller webben till personer som har eller riskerar problem med alkohol, tobak eller spel om pengar.

Fler nyheter