Nyheter

 • Förlängda lokala allmänna råd flera län

  Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i flera av Sveriges län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länen.

 • Webbutbildning i smittspårning

  Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Stockholm tagit fram en nationell webbutbildning i smittspårningens grunder. Detta för att utbilda nya smittspårare i regionerna.

 • Planera dina inköp – undvik all trängsel

  I samband med julhandeln är det viktigt att begränsa antalet besök i butiker och undvika all trängsel. Både individer och näringsidkare har ett ansvar att motverka smittspridning av covid-19.

 • Viktigt att testkapaciteten används på rätt sätt under covid-19-pandemin

  En omfattande testkapacitet för covid-19 finns nu etablerad i hela landet. Den snabba ökningen av smittade, i kombination med hög förekomst av andra luftvägssjukdomar, gör att testningen i nuläget är ansträngd i många regioner. Folkhälsomyndigheten bistår regionerna med att öka testkapaciteten och så att provtagningen kan ske på rätt indikation.

 • Myndigheter utreder fall av covid-19 inom minknäringen

  Ett antal fall av covid-19 har konstaterats hos personer som arbetar inom minknäringen i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket och lokala smittskyddsenheter utreder gemensamt om det finns någon koppling mellan fallen och deras kontakt med minkar.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag