Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Utbrott av legionella avslutat

  Sommarens utbrott av legionella longbeacheae, som kopplats till hantering av jord, anses nu vara över.

 • Högt förtroende för mässlingsvaccin i Sverige enligt EU-rapport

  Förtroendet för mässlingsvaccin är högt i den svenska befolkningen. Det framgår av den uppdaterade rapporten "State of Vaccine Confidence in the EU 2018", som publicerades den 14 november 2018.

 • Fokus på kampen mot antibiotikaresistens

  Folkhälsomyndigheten arbetar internationellt för att antibiotika ska fortsätta vara ett effektivt läkemedel. Under WHO:s antibiotikavecka presenteras viktiga lärdomar om hur vi kan förebygga att bakterier blir resistenta mot antibiotika.

 • Värdefullt med nya data om antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistenta bakterier beräknas kräva 33 000 EU-medborgares liv varje år. Det visar nya siffror från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Den nya studien ger en viktig bild av hur antibiotikaresistensen drabbar samhälle och individer, menar Malin Grape chef för enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan