Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

  • Unga i fokus på Suicidpreventiva dagen

    Suicidtalet bland unga har länge legat på samma nivå. Under Suicidpreventiva dagen den 10 september är Folkhälsomyndigheten medarrangör till ett seminarium som lyfter möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga.

  • Ökning av kikhosta hos spädbarn under augusti

    Liksom de tre senaste åren skedde i augusti en säsongsökning av kikhosta. Totalt konstaterades 90 fall under månaden, varav 12 bland spädbarn.

  • Fler konstaterat smittade av ehec

    I arbetet med att spåra ehec-fall som är kopplade till det pågående utbrottet har ytterligare ett 30-tal insjuknade kunnat bekräftas. Totalt handlar det nu om omkring 80 bekräftade och cirka 50 misstänkta fall.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan