Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

 • Vaccination mot årets influensa drar igång

  Från och med den 19 november kan man vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa i hela landet. Vaccination rekommenderas för de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

 • Dags att skicka in abstracts till Nordiska folkhälsokonferensen 2020

  Det är nu hög tid att skicka in vetenskapliga sammanfattningar, abstracts, till den 13:e nordiska folkhälsokonferensen som arrangeras i Reykjavik, Island 22–25 juni 2020.

 • Satsningar på hälsa för att lösa sjukvårdens problem

  Det krävs en bred och långsiktig satsning på hälsofrämjande insatser i hela samhället för att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar. Det sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under ett seminarium om framtidens primärvård.

Fler nyheter

I USA misstänks flera personer ha fått allvarliga lungskador efter att ha använt elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten sammanfattar därför det aktuella kunskapsläget och informerar om ansvaret för produkterna.

Tillsyn och tillsynsvägledning