Se våra pressträffar på YouTube

Nyheter

 • Inbjudan till pressträff om covid-19, 5 juni 2020

  Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, fredagen den 5 juni 2020.

 • Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande

  Från och med den 13 juni 2020 kan symtomfria personer resa i Sverige igen. Det innebär att det blir än viktigare att följa gällande rekommendationer om att exempelvis hålla avstånd. Andra insatser krävs också för att hålla spridningen av covid-19 nere.

 • Överlag gott betyg till svenska badvatten

  I Sverige har de allra flesta EU-baden god vattenkvalitet. Drygt nio av tio klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet, visar den årliga rapporten från och Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten.

 • Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

  Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete med regionerna och Folkhälsomyndigheten.

 • Ny film om HPV-vaccinationer till barn

  Från och med i höst kommer alla elever, både flickor och pojkar, i årskurs 5 att erbjudas vaccination mot HPV, ett virus som kan ge cancer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en animerad informationsfilm för elever om HPV och vaccinationer.

 • Nytt om provtagning inom äldreomsorgen

  En generös provtagning och smittspårning inom äldreomsorgen, både bland de äldre och bland personalen, är önskvärd och motiverad för att tidigt upptäcka och förebygga smittspridning. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ett stöd för hur provtagningen inom särskilda boenden kan organiseras.

 • Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa

  Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och stärker beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa. Detta visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag