Start

Lyssna

Nyheter

 • Nytt metodstöd för implementering inom folkhälsa

  Ett nytt metodstöd för den som jobbar med att omvandla forskning och kunskap inom folkhälsoområdet till praktisk nytta finns tillgängligt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Positiva medieberättelser kan minska suicidtankar

  Kunskapshöjande information och positiva berättelser i media om personer som har sökt hjälp kan ha en skyddande effekt på suicidtankar för personer med ökad risk för suicid. Det visar ett nytt faktablad från Folkhälsomyndigheten.

 • Covid-19 fortsätter att öka

  Fallen av covid-19 ökar och fler vårdas på sjukhus med infektionen. Samtidigt finns ett gott grundskydd i befolkningen, relativt få blir allvarligt sjuka. För de över 65 år eller annan riskgrupp är det viktigt att ta höstens påfyllnadsdos, så att skyddet mot allvarlig sjukdom och död upprätthålls.

 • Europeiska Antibiotikadagen: Nya krafttag i arbetet mot antibiotikaresistens

  Den totala antibiotikaanvändningen hos människor i EU ska minska med totalt 20 procent fram till 2030. Det är ett av målen som EU:s medlemsstater gemensamt tagit fram för att minska antibiotikaresistensen – ett mål som också är fokus vid den årliga Europeiska antibiotikadagen.

Fler nyheter

Genvägar

Kalender

 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – att leva med hiv

  Välkommen till en digital seminarieserie som baseras på nya studier om SRHR, hiv/STI och hbtqi. Seminariet 1 december handlar om att leva med hiv.

 • Svebar-Strama dag 2023

  Solna, Stockholm

  Välkommen till årets Svebar-Strama dag! Vi hoppas att så många som möjligt kan komma till Gardaulan på Folkhälsomyndigheten så vi kan träffas, men möjlighet finns även för digitalt deltagande.

Fler kalenderhändelser

Ämnesområde