Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

  • Från frisk till sjuk – rapport om sjukdomar bland utlandsfödda

    Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här. Efter några år förändras den bilden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

  • Sverige närmare mål om antibiotikaförskrivning

    Ett långsiktigt mål för antibiotikaförskrivningen har varit 250 recept per tusen invånare och år. Sedan målet sattes för tio år sedan har förskrivningen i Sverige minskat med över en fjärdedel och är nu under 300 recept. Två regioner har redan nått målet och några är på god väg.

  • Fler mobila sprutbytesverksamheter förebygger hepatit C

    Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag med rekommendationer om hur arbetet med att eliminera hepatit B och C kan bedrivas i Sverige.

Fler nyheter