Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Fler 11-åringar uppger psykosomatiska besvär

  Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor, genomförd av Folkhälsomyndigheten, startade i mitten av 1980-talet. Undersökningen visar även att skolstressen bland 11-åriga flickor har ökat, och att allt färre uppger att de trivs mycket bra i skolan.

 • Elektroniska remisser stärker patientsäkerheten ytterligare

  Nu kan beställning av Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska analyser göras elektroniskt. E-remiss och e-svar ger ett snabbare flöde, en säkrare hantering av provsvaren samt en förstärkt patientsäkerhet.

 • Högsta domstolen friar i mål om hiv

  Högsta domstolen (HD) friar i målet där en person med välinställd hivbehandling haft oskyddat samlag utan att informera sin partner. Enligt HD var sannolikheten för smittoöverföring minimal. Domen blir nu vägledande.

 • Nya psykoaktiva substanser en utmaning för EU

  Under 2016 upptäcktes ett 50-tal nya psykoaktiva substanser i Europa, och tillgången till droger är överlag stor. Det visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå som beskriver narkotikasituationen och analyserar utvecklingen.

 • Fortsatt vaccination mot mässling vid 18 månaders ålder

  Sedan 1982 erbjuds alla barn i Sverige vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders ålder. I en ny utredning slår Folkhälsomyndigheten fast att det fortsatt är den mest lämpliga tidpunkten.

 • Varningssystem ska förebygga narkotikadödlighet

  Folkhälsomyndigheten föreslår att ett varningssystem inrättas för att förebygga narkotikadödlighet. Syftet är att kunna upptäcka substanser eller förändrade missbruksmönster som kan orsaka en plötslig ökning av dödsfall.

 • Folkhälsomyndigheten agerar mot cigaretter med smak

  En viss typ av smaksatta cigaretter lanseras åter på den svenska marknaden, trots att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd säger att produkten inte är tillåten. Därför inleder myndigheten nu ett tillsynsärende.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan