Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Nationell spridning av ehec utreds

  Sedan början av juli har antalet fall av ehec-infektion ökat i Sverige. Analyser visar att majoriteten är av samma typ och fallen har rapporterats in från flera län, främst Uppsala och Västra Götaland.

 • Hälsoråd som skyddar mot smitta vid hajj

  Den 19 augusti 2018 inleds hajj, den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien. Cirka 2 miljoner människor från hela världen, och många från Sverige, väntas resa dit. Vissa försiktighetsåtgärder skyddar mot sjukdomar som kan spridas när så många samlas på samma plats.

 • Dödlighet strax över det normala i juli

  Folkhälsomyndighetens statistik över hur många som dör i befolkningen varje vecka visar en ��verdödlighet som ligger strax över det normala under juli månad. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noga och ger råd om åtgärder för att skydda utsatta grupper vid höga temperaturer.

 • En av tolv i världen lever med kronisk hepatit B eller C

  Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28 juli till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem. Uppskattningsvis lever var tolfte person i världen med kronisk infektion av hepatit B eller C.

 • Råd vid värmeböljor

  SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer i arbetet för att minska hälsorisker kopplat till värmeböljor.

Fler nyheter

Gå till toppen av sidan