Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

  • Allt fler barn kan prata med sin pappa om problem

    Under lång tid har andelen barn som kan prata med sin mamma om problem varit hög i Sverige. Nu ökar andelen som kan prata med sin pappa, särskilt bland flickor. Det visar de senaste resultaten från undersökningen Skolbarns hälsovanor.

  • Mässling i franska Alperna

    Resenärer som planerar att besöka områden i världen där det förekommer mässling bör se över sitt behov av skydd innan avresan, och vara uppmärksamma på eventuella symtom efter hemkomsten. Nyligen har flera fall av mässling rapporterats i franska Alperna.

  • Öppna jämförelser – så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner

    En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet. Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå.

Fler nyheter

Tillsyn och tillsynsvägledning

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå.

Om tillsyn och tillsynsvägledning

Regler och avgifter för tobak och relaterade produkter

Gå till toppen av sidan