Vårt uppdrag

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle. Läs mer om vårt uppdrag

Nyheter

 • Vaccination mot rotavirus införs den 1 september

  Regeringen har beslutat att vaccination mot rotavirus, ett virus som ger magsjuka, ska ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn. Från och med den 1 september 2019 kommer vaccination erbjudas gratis till alla spädbarn i hela landet.

 • Säsongens topp för RS-virus är passerad

  Som väntat blev det en högsäsong för RS-virus, men nu minskar spridningen. Framförallt är det spädbarn under 1 år som har insjuknat.

 • Insatser krävs om målet att sluta hälsoklyftorna ska nås

  De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation, är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Om det målet ska nås krävs insatser – för utvecklingen nu går i flera avseenden åt motsatt håll. Det framkommer i Folkhälsomyndighetens årsrapport Folkhälsans utveckling 2019.

 • Antalet fall av tuberkulos fortsätter att minska

  Antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskade med 5 procent 2018 jämfört med 2017, visar statistik som Folkhälsomyndigheten har sammanställt.

 • Enkät till 110 000 barn undersöker miljöns påverkan på hälsan

  Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät.

Fler nyheter

Tillsyn och tillsynsvägledning

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå.

Om tillsyn och tillsynsvägledning

Regler och avgifter för tobak och relaterade produkter

Gå till toppen av sidan