Uppdaterad 21 december 2020

Försök acceptera att livet går upp och ner

Alla mår dåligt ibland, det är en naturlig del av livet. Oftast mår man bättre efter ett tag. Det är bra att försöka ha realistiska förväntningar på livet, förstå vad som är normala upp- och nedgångar och lära sig hur man kan hantera olika utmaningar. Men det handlar också om att veta när man eventuellt behöver söka hjälp.

  • Det är inte farligt att känna sig nedstämd, orolig eller stressad under en period. Det går oftast över. Men om symptomen varar länge och påverkar dig så att du inte kan göra sådant som du brukar göra, kan det bli ett problem. Då kan du behöva söka stöd och hjälp. 
  • Det kan hjälpa att göra saker som du gillar, på egen hand eller tillsammans med andra. Du får något annat att tänka på och då mår du kanske lite bättre.
  • Ibland inträffar omvälvande eller jobbiga saker i livet. Relationer börjar och tar slut, man blir förälder, byter jobb eller går i pension. Sjukdom eller dödsfall kanske drabbar någon i ens närhet. För många hjälper det att ha någon att prata med, antingen någon du känner eller någon som jobbar med detta till exempel inom vården. För andra hjälper det att uttrycka sig i text eller i skapande. 

Här kan du läsa mer om var du kan söka hjälp och stöd.