Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa

Nu finns filmer från det webbsända seminariet "Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa" som sändes den 6 december 2022.

Ett välbesökt seminarium som satte fokus på civilsamhällets möjligheter och roll för hållbarhet och jämlik hälsa. Vi utforskade samverkansmodeller och tog del av lärande exempel där långsiktighet och samskapande med civilsamhället är viktiga utgångspunkter – fler kan mer!

fler kan mer
Se filmerna här

Stadsplanering och hälsa - en bättre stad för hela livet

Filmer från seminariet som hölls 25 april 2022

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner inledde tillsammans med inbjudna gäster

Linnéa Hanell, planeringsarkitekt MSA och utredare på Boverket. Aila Määttä, projektledare/Senior advisor på Nordens välfärdscenter och Johanna Linnarsson, koordinator för Healthy Cities Sverige.

Demensvänligt Helsingborg

Kerstin Skornicka Persson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg
Karin Nilsson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg

Visualiseringsverktyg med fokus på social hållbarhet

Josefin Wennelin, strateg social hållbarhet, Gävle kommun
Anna Nordin, landskapsarkitekt, Gävle kommun

Den lekfulla staden

Mimmi Beckman, planerare, parkenheten Örebro kommun

Se filmer från hela seminarieserien