Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

Digitalt dialogseminarium 26 januari 2024, kl. 10-12

Välkommen till ett uppföljande dialogseminarium som Mötesplats social hållbarhet arrangerar tillsammans med Healthy Cities Sverige. Hur kan kommuner med olika lokala förutsättningar organisera arbetet så att det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet blir integrerat?

Det är ett interaktivt seminarium där alla kan bidra. Vi sätter fokus på att gå från vad till hur och öppnar upp för dialog om hur vi tar frågorna vidare lokalt, regionalt och nationellt.

  • Hur kan vi skapa mer synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?
  • Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs?
  • Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen - filmat seminarium

Det brottsförebyggande arbetet är högaktuellt. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott.

Webbsänt seminarium som hölls 25 augusti 2023:

  • Hur kan hälsofrämjande arbete bli en tillgång?
  • Hur kan vi stärka sammanhållningen och minska sociala klyftor?
  • Hur inger vi hopp och framtidstro hos barn och unga både nu och i framtiden?

Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa

Nu finns filmer från det webbsända seminariet "Fler kan mer – civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa" som sändes den 6 december 2022.

Ett välbesökt seminarium som satte fokus på civilsamhällets möjligheter och roll för hållbarhet och jämlik hälsa. Vi utforskade samverkansmodeller och tog del av lärande exempel där långsiktighet och samskapande med civilsamhället är viktiga utgångspunkter – fler kan mer!

Dekorativ.

Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet

Filmer från seminariet som hölls 25 april 2022.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner inledde tillsammans med inbjudna gäster

Linnéa Hanell, planeringsarkitekt MSA och utredare på Boverket. Aila Määttä, projektledare/Senior advisor på Nordens välfärdscenter och Johanna Linnarsson, koordinator för Healthy Cities Sverige.

Demensvänligt Helsingborg

Kerstin Skornicka Persson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg. Karin Nilsson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg.

Visualiseringsverktyg med fokus på social hållbarhet

Josefin Wennelin, strateg social hållbarhet, Gävle kommun. Anna Nordin, landskapsarkitekt, Gävle kommun.

Den lekfulla staden

Mimmi Beckman, planerare, parkenheten Örebro kommun.