Mötesplats social hållbarhet

Vi lär och gör tillsammans – följ med på resan

Välkommen att följa med på Mötesplats social hållbarhets resa med tre spännande hållplatser där vi möjliggör ett närmare erfarenhetsutbyte utifrån lokala förutsättningar. Tillsammans utforskar vi platser som tar sig an gemensamma samhällsutmaningar på innovativa och hållbara sätt.

Under 2024 besöker vi Malmö och Skellefteå genom konferenser där du antingen deltar en heldag på plats, eller via webbsändning en halvdag. Du som deltar på plats får unika tillfällen att träffa ansvariga för framgångsrika initiativ där arbetet händer.

I maj 2025 står Sverige och Folkhälsomyndigheten som värd för den 14:e Nordiska folkhälsokonferensen, som hålls i Göteborg. Mötesplats social hållbarhet medverkar som SKRs och Folkhälsomyndighetens gemensamma arena för hållbarhet och jämlik hälsa.

Malmökonferensen som hölls den 16 april kan du läsa mer om här.

Håll utkik här efter mer info om de övriga tillfällena!

Hållbar utveckling för att främja en god och jämlik hälsa

Mötesplats social hållbarhet är ett forum och en arena som driver frågor om välfärd och social hållbarhet av strategisk betydelse för att främja en god och jämlik hälsa. Mötesplatsen ska bidra till arbetet för att en god och jämlik hälsa ska bli en integrerad del av beslutsfattandet inom de sektorer och samhällsområden som påverkar hälsan.

Mötesplats social hållbarhet drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

Loggor skr och fohm

Hållbara mötesplatser när samhället ställer om

Välkommen till Skellefteå 9 oktober!

Skellefteå 9 oktober 2024

I Skellefteå driver den gröna omställningen just nu en snabb samhällsförändring som medför möjligheter men också utmaningar. Välkommen till en heldagsupplevelse där du får ta del av Skellefteås arbete med att skapa en gemensam plattform för civilsamhälle, social välfärd, samhällsplanering och kultur och fritid att mötas, samverka och tillsammans forma en hållbar framtid.

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

Filmer från digitalt dialogseminarium 26 januari 2024.

Ett uppföljande dialogseminarium som Mötesplats social hållbarhet arrangerade tillsammans med Healthy Cities Sverige. Hur kan kommuner med olika lokala förutsättningar organisera arbetet så att det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet blir integrerat?

Vi satte fokus på att gå från vad till hur och öppnar upp för dialog om hur vi tar frågorna vidare lokalt, regionalt och nationellt.

  • Hur kan vi skapa mer synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?
  • Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs?
  • Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen - filmat seminarium

Det brottsförebyggande arbetet är högaktuellt. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott.

Webbsänt seminarium som hölls 25 augusti 2023:

  • Hur kan hälsofrämjande arbete bli en tillgång?
  • Hur kan vi stärka sammanhållningen och minska sociala klyftor?
  • Hur inger vi hopp och framtidstro hos barn och unga både nu och i framtiden?