Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Välkommen till en digital seminarieserie!

Mötesplats social hållbarhet bjuder in till en inspirerande digital seminarieserie.

22 november 2021 hölls:
Nya sätt att använda befolkningsdata för att stärka hälsan

1 februari 2022
Ekonomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete

25 april 2022
Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet

Läs mer och anmäl dig!

Mötesplats social hållbarhet den 20-21 september 2022 i Örebro

Boka redan nu dagarna i Örebro i din kalender!