Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen

Det brottsförebyggande arbetet är högaktuellt. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott.

Webbsänt seminarium som hölls 25 augusti 2023

Se filmer från seminariet här!

Oavsett lokalt sammanhang ska alla kommuner driva ett samordnat och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Tillsammans med representanter från Brå, länsstyrelserna, akademin och medverkande kommuner kommer vi ta oss an:

 • Hur kan hälsofrämjande arbete bli en tillgång?
 • Hur kan vi stärka sammanhållningen och minska sociala klyftor?
 • Hur inger vi hopp och framtidstro hos barn och unga både nu och i framtiden?

Välkommen till detta webbsända seminarium som SKR och Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Healthy Cities Sverige om hur vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället.

Medverkande:

 • Greta Berg, expert, SKR
 • Carl Gynne och Katarina Ramanius, utredare, Brå
 • Anna-Karin Ivert, prefekt/biträdande professor, Malmö Universitet
 • Annie Lees, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Blekinge
 • Izabella Sjöberg, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Jönköping
 • Emma Sterky, kanslichef, nationell samordnare Agenda 2030
 • Ida Grindsiö, Utvecklingsledare folkhälsa, Borås stad
 • Ida Texell, Kommundirektör, Upplands-Bro kommun

Vi vänder oss främst till dig som är förtroendevald och tjänsteperson med ansvar för trygghet, social hållbarhet och folkhälsa i kommun, region eller länsstyrelse samt representanter från det civila samhället och statliga myndigheter med ansvar för trygghet och säkerhet.

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen