Omställning i samverkan med hälsa som strategi

Välkommen till en digital konferens den 27 maj, kl 13-16.30.

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt har den fört oss samman, utmanat våra invanda mönster och tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt. Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har andra strategiska funktioner i ett arbete för en god och jämlik hälsa.

Allt fler har blivit medvetna om behovet av förebyggande och främjande arbete.

  • Hur blir våra gemensamma erfarenheter en drivkraft som skyndar på omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?
  • Hur tar vi tillsammans stegen från strategi till praktisk handling för en god och jämlik hälsa?

På konferensen presenterar Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Folkhälsomyndigheten konsekvenserna av covid-19-pandemin för folkhälsan och vad vi kan ta med oss in i framtiden.

I interaktiva digitala möten presenteras och diskuteras stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet. Du får också ta del av lokala och regionala exempel där omställning i samverkan mellan kommuner, regioner och andra samhällsaktörer redan gör skillnad.

Välkommen till en spännande digital konferens där vi tillsammans bidrar med tankar och idéer. Boka in dagen i din kalender!