Uppdaterad 27 januari 2020

State of health in the EU – webbinarium

Dokumentation från  ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenterades och diskuterades. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD,  European Observatory on Health Systems and Policies.

Vid seminariet diskuterade representanter från Folkhälsomyndigheten, Region Östergötland, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med EU-kommissionen och OECD vad rapportens resultat innebär för den svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i Sverige. 

  • Hur ska de utmaningar och möjligheter som lyfts i rapporten hanteras?
  • Finns det särskilda frågor som vi behöver kraftsamla kring?

Datum och tid:

23 januari 2020, klockan 09.00 – 11.00

Målgrupp:

Förtroendevalda, beslutsfattare, strateger och yrkesverksamma med särskilt intresse av folkhälsa, jämlikhet i hälsa, hälsorapportering samt hälso- och sjukvårdssystemet.

Medverkande:

  • Ovidiu Dumitrescu, EU-kommissionen
  • Guillaume Dedet, OECD
  • Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten
  • Lena Lundgren, Region Östergötland
  • Olivia Wigzell, Socialstyrelsen
  • Fredrik Lennartsson, SKR
  • Birger Forsberg, Region Stockholm/Karolinska institutet (moderator)

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner inom ramen för Mötesplats social hållbarhet

Kostnadsfritt

Länk till det filmade seminariet, ligger kvar till den 7 februari

Länk till PPT presentationer

Läs rapporten State of Health in the EU.

 

 omslaget på rapporten State of Health in the EU.