Växa hållbart i Malmö - 16 april

Malmö har genomgått en omställning från industristad till en blomstrande kunskapsstad med ett kraftigt växande näringsliv. Samtidigt bor en av fem Malmöbor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Staden har under en lång tid samarbetat med civilsamhället för att bland annat skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Det har gått 10 år sedan Malmökommissionen lämnade sin slutrapport. Nyligen lämnade även Tillväxtkommissionen förslag för en fortsatt inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö. Vilka möjligheter och utmaningar står Malmö inför idag och hur kan vi ta vara på synergier mellan verksamheter?

Följ med Malmö stad och Mötesplats social hållbarhet på en dag som sätter fokus på ungas uppväxtvillkor.

Efter förmiddagens konferens som även webbsänds följer interaktiva platsbesök.

Läs mer om det spännande programmet och anmäl dig!