Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – från vad till hur

Digitalt dialogseminarium 26 januari kl.10-12.

Välkommen till ett uppföljande dialogseminarium som Mötesplats social hållbarhet arrangerar tillsammans med Healthy Cities Sverige. Tillsammans fortsätter vi att utforska hur det hälsofrämjande arbetet kan stärka tryggheten i samhället. Hur kan kommuner med olika lokala förutsättningar organisera arbetet så att det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet blir integrerat?

Det är ett interaktivt seminarium där alla kan bidra. Vi sätter fokus på att gå från vad till hur och öppnar upp för dialog om hur vi tar frågorna vidare lokalt, regionalt och nationellt. Vid seminariet diskuterar vi bland annat följande frågeställningar:

  • Hur kan vi skapa mer synergier mellan hälsofrämjande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?
  • Kan kunskap om skydds- och riskfaktorer vara en resurs?
  • Hur kan samarbetet organiseras inom kommunen och med andra samhällsaktörer?

Vi vänder oss främst till dig som är förtroendevald och tjänsteperson med ansvar för trygghet, social hållbarhet och folkhälsa i kommun, region eller länsstyrelse samt representanter från det civila samhället och statliga myndigheter med ansvar för trygghet och säkerhet.

Kostnad 400 kr exkl. moms. (Kommuner och regioner som ingår i Healthy Cities deltar kostnadsfritt.)

Program

Inledning och återkoppling från seminariet 25 augusti

Risk- och skyddsfaktorer som resurs

  • Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten

Två kommuner berättar

  • Trollhättans kommun, Anna Nyman Holgersson (hållbarhetsstrateg, Trollhättans Stad)
  • Sundsvalls kommun, Sofie Ax (trygghetssamordnare) och Nina Staaf (hållbarhetsstrateg, Mitthem)

Dialog i grupper utifrån frågeställningar

Från vad till hur, lokalt och nationellt

  • Anna Bessö (avdelningschef, Folkhälsomyndigheten), Kerstin Evelius (sektionschef folkhälsa och psykiatri, Sveriges Kommuner och Regioner), Hans Karlsson (kommundirektör, Arvika kommun), Annica Odelind (polisinspektör, verksamhetsutveckling av brottsförebyggande verksamhet, Polismyndigheten)

Förberedelser

Seminariet webbsänds från en studio och det finns särskilda tillfällen till dialog i mindre grupper via Zoom. Som deltagare blir du slumpvis indelad med andra deltagare. Om ni är fler från samma organisation som vill diskutera tillsammans behöver ni förbereda för det på egen hand.

Seminariet är en uppföljning av seminariet ”Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen” som ägde rum den 25 augusti 2023. Ta gärna del av inspelade filmklipp från det seminariet här.

Välkommen!