Hållbara mötesplatser när samhället ställer om – Skellefteå 9 oktober 2024

I Skellefteå driver den gröna omställningen just nu en snabb samhällsförändring som medför möjligheter men också utmaningar. Välkommen till en heldagsupplevelse där du får ta del av Skellefteås arbete med att skapa en gemensam plattform för civilsamhälle, social välfärd, samhällsplanering och kultur och fritid att mötas, samverka och tillsammans forma en hållbar framtid.

Den snabba förändring som sker i Skellefteå är speciell, mycket påtaglig och det är den gröna omställningen som driver utvecklingen. Vilka lärdomar kan samhället dra av Skellefteå oavsett om det handlar om att växla upp, ställa om eller krympa smart med social hållbarhet som ledstjärna? Hur kan arbetet för social hållbarhet bli nyckeln till att invånarna är delaktiga och att samhällsutvecklingen blir både hållbar och blomstrande?

Vi inleder denna spännande konferensdag med en gemensam rundtur till mötesplatser som är centrala för stadens omställning. Vi besöker Vitbergets friluftsområde och bostadsområdet Away som består av innovativa tillfälliga bostäder. Rundturen avslutas på Sara kulturhus.

Under eftermiddagen samlas vi på The Great Northern för att knyta samman forskning och praktik inom aktuellt område samt utbyta erfarenheter. Vårt mål är att du ska få ytterligare kraft och kunskap för att göra skillnad på din hemmaplan!

Mötesplats social hållbarhet drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

Ur programmet

Programmet uppdateras men här kommer några smakprov!

  • Följ med på förmiddagens rundtur och få direkt inblick i Skellefteås samverkan för hållbara mötesplatser på Vitbergets friluftsområde, Away bostadsområde och Sara kulturhus.
  • Vad säger forskningen om konsten att få till en socialt hållbar omställning och att mäta socialt kapital?
  • Skellefteå kommun, SKR och Folkhälsomyndigheten med flera delar insikter och utsikter.

För den fysiska delen av konferensen är det fika och registrering kl. 8.30 – 9.00. Programmet pågår mellan kl. 9.00 och 16.00. Den digitala delen av konferensen är mellan kl. 12.45 och 16.00.

Anmälan öppen nu!

Antalet platser är begränsat för att möjliggöra för engagerande platsbesök och ett närmare erfarenhetsutbyte. Kan du inte vara på plats i Skellefteå finns möjlighet att delta via webbsändning under delar av dagen.

Alla med intresse för ledning och hur vi gemensamt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hälsofrämjande och förebyggande arbete är välkomna.

Anmäl dig här!
Välkommen till Hållbara mötesplatser  - Skellefteå 2024