Hållbara mötesplatser när samhället ställer om – Skellefteå 9 oktober 2024

I Skellefteå driver den gröna omställningen just nu en snabb samhällsförändring som medför möjligheter men också utmaningar. Välkommen till en heldagsupplevelse där du får ta del av Skellefteås arbete med att skapa en gemensam plattform där civilsamhälle, social välfärd, samhällsplanering och kultur och fritid kan mötas, samverka och tillsammans forma en hållbar framtid.

Den snabba förändring som sker i Skellefteå är speciell, mycket påtaglig och det är den gröna omställningen som driver utvecklingen.

 • Vilka lärdomar kan samhället dra av Skellefteå oavsett om det handlar om att växla upp, ställa om eller krympa smart med social hållbarhet som ledstjärna?
 • Hur kan arbetet för social hållbarhet bli nyckeln till att invånarna är delaktiga och att samhällsutvecklingen blir både hållbar och blomstrande?

Vi inleder denna spännande konferensdag med en gemensam rundtur till mötesplatser som är centrala för stadens omställning. Vi besöker Vitbergets friluftsområde och bostadsområdet Away som består av innovativa tillfälliga bostäder. Rundturen avslutas på Sara kulturhus.

Under eftermiddagen samlas vi på The Great Northern för att knyta samman forskning och praktik inom aktuellt område samt utbyta erfarenheter. Vårt mål är att du ska få ytterligare kraft och kunskap för att göra skillnad på din hemmaplan!

Mötesplats social hållbarhet drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

 • Anmälan är öppen, se länk längst ned på sidan.

Program

Programmet pågår mellan 8.45 och 16.00. Konferensen webbsänds mellan 13.10 och 16.00.

Välkommen och introduktion till dagen

08.45 - 09.00

 • Evelina Fahlesson (S), Kommunalråd, Skellefteå kommun.

Guidad busstur med besök till platser där den sociala hållbarheten integreras i utvecklingsarbetet

09.00 - 12.00 

Allt som planeras och byggs syns inte på ytan med lyftkranar och omdragna vägar. Många av planerna är fortfarande på ritbordet men tillsammans med planeringschef Lars Hedkvist får vi en levande bild av hur Skellefteå går från småstad till ett nav för Norrland. Längs vägen stannar bussen på hållplatser som främjar social hållbarhet i en utmanande tid.

 • Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun

Busshållplats 1: Vitbergets friluftsområde

Mitt i samhällsomvandling finns Vitberget, ett levande friluftsområde som utvecklas i takt med samhället. Omställningen kräver närhet till friluftsliv och rekreation.

 • Stefan Wallgren, aktivitetsguide, Kultur och fritid, Skellefteå kommun

Busshållplats 2: Bostadsområdet Away

Bostadsbristen i Skellefteå är påtaglig. Ett bostadsområde som byggts upp tillfälligt är Away group. Få en inblick i hur tillfälliga bostäder arbetar.

 • Agnetha Jaktland, site manager, Away Group

Busshållplats 3: Sara Kulturhus

Mitt i samhällsomvandlingen tornar Kulturhuset Sara upp. En symbol för hållbarhet och en mötesplats som ger utrymme för möten, kunskap och uttryck som formar ett samhälle som ställer om. Ta del av kulturhusets funktion som hållbar mötesplats. Vi tar också tillfället att föra dialog om förmiddagens upplevelser.

Kort promenad tillbaka till The Great Northern.

Lunch på The Great Northern

 12.10 - 13.10

Olika perspektiv på omställning – forskning och praktik

13.10 - 15.50

Välkommen både på plats på the Greath Northern och via webbsändning!

Tillsammans med forskare och representanter från pågående utvecklingsarbete belyser vi hur olika perspektiv kan berika arbetet för social hållbarhet. Ta del av aktuell forskning inom områden som genus, socialt arbete och innovationsarbete.

Inledning till eftermiddagen

 • Marwa Chebil, moderator. Kommundoktorand i socialt arbete, Umeå universitet och Skellefteå kommun.

Olika perspektiv berikar arbetet för hållbara mötesplatser

 • Kristina Johansson, genusforskare och biträdande professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
 • Malin Eriksson – professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet
 • Per Lindahl, verksamhetsutvecklare Samforma
 • Ida Lindh, FoU-strateg, Skellefteå University Alliance

Samforma är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som samlar i huvudsak regionala idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten. Huvuduppdraget är att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten genom påverkansarbete, kunskapsspridning och omvärldsbevakning.

Skellefteå Universities Alliance (SUA) skapar en allians av nationella och internationella lärosäten som verkar tillsammans för att möta det akuta behovet av högre utbildning på en plats. Alliansen ska även fungera som en testbädd för akademisk innovation.

Hållbar kompetensförsörjning och betydelsen av jämställdhet

 • Kristina Johansson, genusforskare och biträdande professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
 • Praktiskt exempel: Presenteras inom kort

Mäta socialt kapital – Vad är kärnan i ett samhälle?

 • Malin Eriksson, professor i socialt arbete och docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet
 • Praktiskt exempel: Presenteras inom kort

Summering och avslut

15.50  - 16.00

 • Framåtblick tillsammans med representanter från Skellefteå, Folkhälsomyndigheten och SKR.

Anmälan öppen nu!

Antalet platser är begränsat för att möjliggöra för engagerande platsbesök och ett närmare erfarenhetsutbyte. Kan du inte vara på plats i Skellefteå finns möjlighet att delta via webbsändning under under eftermiddagens program..

Alla med intresse för ledning och hur vi gemensamt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hälsofrämjande och förebyggande arbete är välkomna.

Anmäl dig här!
Välkommen till Hållbara mötesplatser - Skellefteå 2024