Om mötesplatsen

Mötesplats social hållbarhet  är ett forum som  belyser och diskuterar frågor som är strategiskt viktiga för en god och jämlik hälsa och för välfärden. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ansvarar gemensamt för Mötesplats social hållbarhet.

Mötesplatsen samlar kommuner, regioner, myndigheter och andra samhällsaktörer till gemensamma samtal som ska ge kraft och energi till den omställning som behövs. Som ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan beslutsfattare och andra strategiska funktioner kan mötesplatsen bidra till en bred diskussion och nya initiativ.

Mötesplats social hållbarhet genomför regelbundet nationella konferenser och  temaseminarier (se under Aktuellt). Syftet med dessa är att mötas och diskutera gemensamma frågor och utmaningar.

banner msh