Människan, mötet och platsen – hur utvecklar vi socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen?

Nästa nationella konferens kommer att hållas den 12–13 maj 2020 i Örebro. Boka in dagarna redan nu.

Ta med dina arbetskamrater och förlägg mötet i dina nätverk i samband med konferensen.