Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa

Du är välkommen till ett webbsänt seminarium som sätter fokus på civilsamhällets möjligheter och roll för hållbarhet och jämlik hälsa. Vi utforskar samverkansmodeller och tar del av lärande exempel där långsiktighet och samskapande med civilsamhället är viktiga utgångspunkter – fler kan mer!

Seminariet vänder sig främst till dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad på lokal, regional eller nationell nivå. Vi välkomnar särskilt dig som representerar det civila samhället och dig som redan arbetar nära eller vill närma sig civilsamhället.

När

6 december kl 10:30-12:00

Program

Mobilisera gemensamma krafter

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) berättar om beprövade metoder för samverkan som gör att gemensamma krafter kan mobiliseras sammanhållet och effektivt. NOD:s verksamheter utgår från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”.

Modell för samverkansfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocesser. Med hjälp av den kan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan till nytta för alla parter. Exempel på hur modellen omsätts på regional nivå delges.

Goda krafter i Norrköping

Hyresbostäder Norrköping berättar hur de samlar och mobiliserar de goda krafterna i Norrköpings stadsdelar. Ta del av det framgångsrika samverkansarbetet i stadsdelen Klockaretorpet där civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv, kommun med flera agerar tillsammans. Genom ett målinriktat arbete under fem år har Klockaretorpet lämnat den nationella listan för särskilt utsatta områden. Samtidigt pågår ett avtalsbaserat partnerskap, Fler kan mer, i hela Norrköpings kommun för att utveckla en modell för stadsdelsutvecklingen.

Tillsammans skapar vi ett bättre liv för våra invånare

Region Örebro län och Möckelnföreningarna berättar om det regionala samverkansarbetet CROSS (Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar). CROSS koordineras av Region Örebro län med syfte att skapa samverkan mellan civilsamhället, kommunerna och närsjukvården. Målet under projekttiden är att skapa lokala samverkansforum och prova metoder för invånarmedverkan för att tillsammans samverka kring samhällsutmaningar och välfärdsluckor. CROSS övergripande mål är att använda delprojektens resultat för att formulera en generaliserbar samverkansmodell kring lokala samhällsutmaningar.

Demokratiskolor och mötesplatser? Om civilsamhällets potential i det lokala arbetet

Hur inverkar deltagandet i civilsamhället på politiskt engagemang och vilka lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit? Susanne Wallman Lundåsen är biträdande professor vid Linköpings Universitet och forskar om frågor som rör lokal demokrati, civilsamhället och variationer i social tillit på lokal nivå.

Medverkande

  • Anna Kanervo, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
  • Mufad Bajraktarevic, Norrköping Futsal Klubb

  • Elisabet Johansson, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  • Lina Fridén, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)
  • Susanne Wallman Lundåsen, biträdande professor, Linköpings Universitet
  • Sofia Tungfelt, Möckelnföreningarna – en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner

  • Johanna Ek, projektledare, Regional utveckling, Region Örebro län

  • Jesper Ekberg, sektionen hälsa och jämställdhet, Sveriges Kommuner och Regioner
inbjudan fler kan mer