Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång

Temaseminarium i Stockholm den 5 december.

Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. 

Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa? 

 

PROGRAM

09.30  Registrering och fika
10.00 

Jämlikhet i hälsa – medel och mål för Agenda 2030

Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

10.10  Health and Sustainable Development. Lessons learnt.
 (engelska)

Bettina Menne, Coordinator, Health and Sustainable Development (SDG), WHO Regional Office for Europe

Bettina Menne deltar via länk.

10.45  Paus
10.55 

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner

Karin Melldahl och Hanna André, utredare Statskontoret

11.15  Vad visar utvärderingen av Malmökommissionen och hur kan resultaten integreras i arbetet med Agenda 2030? 

Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och kommissionär i jämlikhetskommissionen

11.45 

Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång

Interaktiv övning med publiken.

12.15  Lunch
13.15  Agenda 2030! En agenda för jämlikhet i hälsa?
  • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och kommissionär i jämlikhetskommissionen
  • Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling 
  • Patrik Schröder, ordförande i Forum – idéburna organisationer med social inriktning
14.15  Paus med fika
14.45  Jämlikhet i hälsa på lokal och regional nivå. Med Agenda 2030 som hävstång 

Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten, Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköpings län, Anders Härnbro, koordinator social hållbarhet, Strängnäs kommun, m fl.

15.30  Summering och avslutning

Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

15.45  Slut

* Gäller en inloggning (där deltagarna kan titta på sändningen tillsammans vid en gemensam dator. Endast en anmälan behövs då). Vid behov av flera länkar krävs fler anmälningar.