Ledare som lyssnar

Barn och unga behöver trygga vuxna som lyssnar

teckning av ung kvinna som lyssnar på ett barn

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Gå till utbildningen Ledare lyssnar

Kort film om utbildningen Ledare som lyssnar.

Vill din förening ha fler trygga ledare som lyssnar?

Ledare som lyssnar är en e-utbildning om psykisk hälsa bland barn och unga som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Den riktar sig till barn- och ungdomsledare inom idrott och andra fritidsaktiviteter.

I filmen nedan berättar Johanna och Charlotte från RF-SISU Skåne om hur de arbetat med utbildningen Ledare som lyssnar för att fler ledare ska få kunskap om psykisk hälsa och känna sig trygga att möta barn och unga som mår dåligt. Två ledare från Skåne ger också sina reflektioner kring utbildningen.

Vill din förening ha fler trygga ledare som lyssnar?