Fördjupning för din förening

Vissa frågor kan vara svåra att hantera ensam som ledare och det kan därför vara bra om man diskuterar dem tillsammans i föreningen. Här hittar du diskussionsunderlag med information och frågor inom olika områden som kan ha påverkan på den psykiska hälsan hos barn och unga.

Frågorna i  diskussionsunderlaget syftar till att ge kunskap och skapa reflektion och samtal kring en verksamhets värdegrund och det förebyggande och främjande arbetet. En del av frågorna riktar sig främst till verksamhetsansvariga (styrelsen) i föreningen, och en del frågor riktar sig främst till ledarna själva.

Diskussionsunderlaget är uppdelat på sex områden och kan med fördel användas som ett komplement till e-utbildningen Ledare som lyssnar.

Jonglerar