Ledare som lyssnar – en e-utbildning om psykisk hälsa

Här hittar du länkar till utbildningens fyra delar. Delarna bygger på varandra och varje del tar cirka 10–25 min att genomföra. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att ladda ner och skriva ut ett diplom.

Ledare som lyssnar

Del 1

I den här delen får du lära dig mer om vad psykisk hälsa är och varför den kunskapen spelar roll för dig som ledare.

Starta del 1 – Vad är psykisk hälsa? (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Del 2

I den här delen får du tips om hur ditt ledarskap kan stärka den psykiska hälsan hos de som du leder.

Starta del 2 – Hur du kan stärka psykisk hälsa (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Del 3

I den här delen får du lära dig mer om vad som påverkar den psykiska hälsan och hur du kan upptäcka om någon mår dåligt.

Starta del 3 – Hur du kan upptäcka att någon mår dåligt (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Del 4

Den här delen tar upp hur du kan bli ännu bättre på att fråga, lyssna och skapa en trygg samtalssituation. Du får också tips på hur du kan agera om det behövs mer stöd och hjälp.

Starta del 4 – Hur du lyssnar och ger stöd (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Idrottare i rullstol