Mikrobiologisk laboratorieverksamhet har utvecklats snabbt under senare år. En väsentlig del av de diagnostiska analyserna måste hållas tillgängliga vid i princip alla landets 27 mikrobiologiska laboratorier för att kunna ge nödvändig service till närliggande sjukhus och mottagningar. Men det är svårt att vid alla laboratorier på ett rationellt sätt tillhandahålla kompetens för att kvalitetssäkra och utföra mer ovanliga analyser, eller sådana som kräver ovanliga tekniker eller expertkunskap.

Ansvar för mikrobiologiska laboratorieanalyser

Landstingens ansvar på vårdområdet inklusive de laboratorieundersökningar som utförs för patienthandläggning regleras formellt i hälso- och sjukvårdslagen medan Folkhälsomyndighetens ansvar att säkra att hälso- och sjukvården har tillgång till de analyser som behövs för landets smittskydd anges av myndighetsinstruktionen. Dessa regelverk är inte detaljerat heltäckande och i samverkan med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har Folkhälsomyndigheten därför utvecklat ett förslag till överenskommelse som definierar vilket ansvar landstingen, regionerna respektive Folkhälsomyndigheten har för att tillhandahålla och kostnadstäcka de funktioner som har betydelse för ett laboratorienätverk.

Beslut om ett laboratorienätverk med nationella referenslaboratorier

Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade genom en myndighetsöverenskommelse att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk. De utsåg en förvaltare för nätverket och en styrgrupp med uppdrag att företräda laboratorienätverkets ägare och att efter utlysningsförfarande tillsätta nationella referenslaboratorier.

Styrgruppen har nu utsett nationella referenslaboratorier för 36 prioriterade mikrobiologiska områden, Referenslaboratoriernas uppdrag pågår från 1 juli 2017 till 31 december 2019 och beslut planeras för fortsatta uppdrag därefter.

I referenslaboratoriernas uppdrag specificeras kontaktpersoner och tillgänglighet samt vilka mikrobiologiska analyser och referensmaterial som kommer att tillhandahållas och till vilket pris (årlig indexuppräkning). Dessutom informeras om expertstöd, utveckling, samverkan, omvärldsbevakning och beredskap som referenslaboratorierna kommer att upprätthålla.

Beslut och överenskommelser

Nationella referenslaboratorier (NRL)

VIRUS

Adenovirus (PDF, 84 kB)

 • Norrlands Universitetssjukhus NRL

Enterovirus (coxsackievirus, echovirus-, parechovirus, övriga enterovirus) (PDF, 105 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Flavivirus (denguevirus, gula febern-virus, Zikavirus, JEV) (PDF, 125 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Hantavirus (PDF, 108 kB)

 • Norrlands Universitetssjukhus NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Hepatitvirus (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV) (PDF, 96 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL

Herpesvirus (HSV-1, HSV-2, VZV , CMV , EBV , HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS) (PDF, 205 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Humant papillomvirus (PDF, 77 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL

Influensavirus (influensa A/B-, influensa A H5N1/ H1N1-, nya influensavirus) (PDF, 89 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Poliovirus (PDF, 85 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Polyomavirus (JC/BK- virus, övriga polyomavirus) (PDF, 111 kB)

 • Akademiska Sjukhuset NRL
 • Karolinska Universitetssjukhuset kompletterande NRL

Rabies- och poxvirus (rabiesvirus, variolavirus, vacciniavirus, övriga poxvirus) (PDF, 146 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Retrovirus (HIV-1, HIV-2, HTLV-I/II) (PDF, 159 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL
 • Universitetssjukhuset Örebro kompletterande NRL

TBE-virus (PDF, 98 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

MPR-virus (mässlingvirus, rubellavirus, parotitvirus) (PDF, 93 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Gastroenteritvirus (norovirus, sapovirus, rotavirus) (PDF, 76 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL

Luftvägsvirus (RSV, parainfluenzaevirus, metapneumovirus, rhinovirus, övriga coronavirus) (PDF, 87 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL

Högpatogena coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV) (PDF, 111 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Blödarfebervirus (ebolavirus, Krim/Kongovirus, marburgvirus, lassavirus, övriga inklusive RVF-virus) (PDF, 134 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Övriga virus riskklass 4 (nipahvirus, hendravirus) (PDF, 109 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

BAKTERIER

Bacillus anthracis (PDF, 101 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Borrelia (Borrelia burgdorferi s.l.) (PDF, 109 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL
 • Länssjukhuset Ryhov kompletterande NRL

Clostridium difficile (PDF, 91 kB)

 • Universitetssjukhuset Örebro NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Francisella tularensis (PDF, 86 kB)

 • Norrlands Universitetssjukhus NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Mycobacterium tuberculosis (PDF, 106 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL
 • Karolinska Universitetssjukhuset kompletterande NRL

Neisseria meningitidis (PDF, 72 kB)

 • Universitetssjukhuset Örebro NRL

Atypiska luftvägspatogener (Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, m.fl.) (PDF, 148 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL
 • Akademiska Sjukhuset kompletterande NRL
 • Gävle Sjukhus kompletterande NRL

Bakteriologiska tarmpatogener (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia non-pestis, Vibrio cholerae, EHEC) (PDF, 135 kB)

 • Hallands sjukhus Halmstad NRL
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompletterande NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Bakteriologisk STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum) (PDF, 101 kB)

 • Universitetssjukhuset Örebro NRL
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompletterande NRL
 • Akademiska Sjukhuset kompletterande NRL

Patogener vid cystisk fibros (Burkholderia cepacia komplexet, Nocardia, Burkholderia gladioli, Achromobacter xylosoxidans, Ralstonia, Pandoreae) (PDF, 97 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset/CCUG NRL

Toxinproducerande bakterier (Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis) (PDF, 77 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Övriga bakterier riskklass 3 (Brucella, Burkholderia, Coxiella burnetti, Yersinia pestis) (PDF, 95 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Epidemiologisk typning av bakterier (specialtekniker vid utredning av misstänkt smittspridning etc.) (PDF, 130 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Antibiotikaresistens (PDF, 113 kB)

 • Centrallasarettet Växjö/EUCAST utvecklingslaboratorium
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL
 • Karolinska Universitetssjukhuset kompletterande NRL

ÖVRIGA

Parasiter (PDF, 180 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL
 • Karolinska Universitetssjukhuset kompletterande NRL
 • Länssjukhuset Ryhov kompletterande NRL

Svampar (PDF, 87 kB)

 • Karolinska Universitetssjukhuset NRL
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompletterande NRL

Nya eller okända smittämnen, inklusive metagenomik (PDF, 91 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Samtliga 36 nationella referenslaboratorier (PDF, 1,3 MB)

Beslut om svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (PDF, 1,7 MB)

Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk (PDF, 1,2 MB)