SLIM logotypMikrobiologisk laboratorieverksamhet har utvecklats snabbt under senare år. En väsentlig del av de diagnostiska analyserna måste hållas tillgängliga vid i princip alla landets 27 mikrobiologiska laboratorier för att kunna ge nödvändig service till närliggande sjukhus och mottagningar. Men det är svårt att vid alla laboratorier på ett rationellt sätt tillhandahålla kompetens för att kvalitetssäkra och utföra mer ovanliga analyser, eller sådana som kräver ovanliga tekniker eller expertkunskap.

Ansvar för mikrobiologiska laboratorieanalyser

Landstingens ansvar på vårdområdet inklusive de laboratorieundersökningar som utförs för patienthandläggning regleras formellt i hälso- och sjukvårdslagen medan Folkhälsomyndighetens ansvar att säkra att hälso- och sjukvården har tillgång till de analyser som behövs för landets smittskydd anges av myndighetsinstruktionen. Dessa regelverk är inte detaljerat heltäckande och i samverkan med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting utvecklades ett förslag för definition av vilket ansvar landstingen, regionerna respektive Folkhälsomyndigheten har för att tillhandahålla och kostnadstäcka de funktioner som har betydelse för ett laboratorienätverk. Parterna beslutade om en myndighetsöverenskommelse i enlighet med förslaget (se överenskommelsen nedan).

Beslut om ett laboratorienätverk med nationella referenslaboratorier

Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade genom en myndighetsöverenskommelse att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk. De utsåg en förvaltare för nätverket och en styrgrupp med uppdrag att företräda laboratorienätverkets ägare och för att efter utlysningsförfarande tillsätta nationella referenslaboratorier.

Styrgruppen utsåg 1 juli 2017 nationella referenslaboratorier för 36 prioriterade mikrobiologiska områden. Referenslaboratoriernas uppdrag pågår från 1 juli 2017 till 31 december 2019 och beslut planeras för fortsatta uppdrag därefter.

I referenslaboratoriernas uppdrag specificeras kontaktpersoner och tillgänglighet samt vilka mikrobiologiska analyser och referensmaterial som kommer att tillhandahållas och till vilket pris (årlig indexuppräkning). Dessutom informeras om expertstöd, utveckling, samverkan, omvärldsbevakning och beredskap som referenslaboratorierna kommer att upprätthålla. Uppdragsbeskrivningarna nedan är uppdaterade 2018-09-04.

Beslut och överenskommelser

Nationella referenslaboratorier (NRL)

VIRUS

Adenovirus (PDF, 120 kB)

 • Norrlands Universitetssjukhus NRL

Enterovirus (coxsackievirus, echovirus, övriga enterovirus) och parechovirus (PDF, 167 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Flavivirus (denguevirus, gula febern-virus, Zikavirus, JEV) (PDF, 153 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Hantavirus (PDF, 143 kB)

 • Norrlands Universitetssjukhus NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Hepatitvirus (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV) (PDF, 145 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL

Herpesvirus (HSV-1, HSV-2, VZV , CMV , EBV , HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS) (PDF, 175 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL

Humant papillomvirus (PDF, 145 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL

Influensavirus (influensa A/B-, influensa A H5N1/ H1N1-, nya influensavirus) (PDF, 130 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Poliovirus (PDF, 126 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Polyomavirus (JC/BK- virus, övriga polyomavirus) (PDF, 176 kB)

 • Akademiska Sjukhuset NRL
 • Karolinska Universitetslaboratoriet kompletterande NRL

Rabies- och poxvirus (rabiesvirus, variolavirus, vacciniavirus, övriga poxvirus) (PDF, 161 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Retrovirus (HIV-1, HIV-2, HTLV-I/II) (PDF, 207 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL
 • Universitetssjukhuset Örebro kompletterande NRL

TBE-virus (PDF, 153 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

MPR-virus (mässlingvirus, rubellavirus, parotitvirus) (PDF, 138 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Gastroenteritvirus (norovirus, sapovirus, rotavirus) (PDF, 133 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL

Luftvägsvirus (RSV, parainfluenzaevirus, metapneumovirus, rhinovirus, övriga coronavirus) (PDF, 149 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL

Högpatogena coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV) (PDF, 150 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Blödarfebervirus (ebolavirus, Krim/Kongovirus, marburgvirus, lassavirus, övriga inklusive RVF-virus) (PDF, 185 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Övriga virus riskklass 4 (nipahvirus, hendravirus) (PDF, 154 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

BAKTERIER

Bacillus anthracis (PDF, 141 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Borrelia (Borrelia burgdorferi s.l.) (PDF, 143 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset NRL
 • Länssjukhuset Ryhov kompletterande NRL

Clostridioides difficile (PDF, 143 kB)

 • Universitetssjukhuset Örebro NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Francisella tularensis (PDF, 146 kB)

 • Norrlands Universitetssjukhus NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Mycobacterium tuberculosis (PDF, 151 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL
 • Karolinska Universitetslaboratoriet kompletterande NRL

Neisseria meningitidis (PDF, 129 kB)

 • Universitetssjukhuset Örebro NRL

Atypiska luftvägspatogener (Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, m.fl.) (PDF, 194 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL
 • Akademiska Sjukhuset kompletterande NRL
 • Gävle Sjukhus kompletterande NRL

Bakteriella tarmpatogener (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia non-pestis, Vibrio cholerae, EHEC) (PDF, 186 kB)

 • Hallands sjukhus Halmstad NRL
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompletterande NRL
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL

Bakteriell STI (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Ureaplasma urealyticum) (PDF, 147 kB)

 • Universitetssjukhuset Örebro NRL
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompletterande NRL
 • Akademiska Sjukhuset kompletterande NRL

Patogener vid cystisk fibros (Burkholderia cepacia komplexet, Nocardia, Burkholderia gladioli, Achromobacter xylosoxidans, Ralstonia, Pandoreae) (PDF, 130 kB)

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset/CCUG NRL

Toxinproducerande bakterier (Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium pseudotuberculosis) (PDF, 132 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Övriga bakterier riskklass 3 (Brucella, Burkholderia, Coxiella burnetti, Yersinia pestis) (PDF, 147 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Epidemiologisk typning av bakterier (specialtekniker vid utredning av misstänkt smittspridning etc.) (PDF, 166 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Antibiotikaresistens (PDF, 181 kB)

 • Centrallasarettet Växjö/EUCAST utvecklingslaboratorium
 • Folkhälsomyndigheten kompletterande NRL
 • Karolinska Universitetslaboratoriet kompletterande NRL

ÖVRIGA

Parasiter (PDF, 257 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL
 • Karolinska Universitetslaboratoriet kompletterande NRL
 • Länssjukhuset Ryhov kompletterande NRL

Svampar (PDF, 141 kB)

 • Karolinska Universitetslaboratoriet NRL
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset kompletterande NRL

Nya eller okända smittämnen, inklusive metagenomik (PDF, 140 kB)

 • Folkhälsomyndigheten NRL

Samtliga 36 nationella referenslaboratorier (PDF, 2,7 MB)

Beslut om svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (PDF, 1,7 MB)

Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk (PDF, 1,2 MB)