SLIM

Välkommen

SLIM är ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi som bildades 1 februari 2017 av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Samtliga laboratorier med uppdrag för landets hälso- och sjukvård deltar i nätverket. Här på vår webbplats presenterar vi information som rör SLIM.

Logotyp

SLIM Digitalt forum hösten 2024

Planerade möten under hösten 2024 för SLIM Digitalt forum för Kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Sök extraanslag från SLIM

Samtliga NRL, förutom NRL inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, kan söka extraanslag från SLIM för specifika utredning