Uppdaterad 29 april 2021

Om SLIM

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade genom två myndighetsöverenskommelser 1 februari 2017 att inrätta ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) för samtliga kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet som har uppdrag för landets hälso- och sjukvård inklusive privata laboratorier.

SLIM:s organisation består av en ägare, en styrgrupp, kliniska mikrobiologiska laboratorier och externa parter samt en förvaltare.

Laboratorienätverkets ägare utsåg en förvaltare för nätverkets administrativa centrum och en styrgrupp med uppdrag att företräda ägarna och för att, efter utlysningsförfarande, tillsätta nationella referenslaboratorier.

Förvaltare

 • Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten

Styrgrupp

Folkhälsomyndighetens representant

 • Karin Tegmark Wisell (ordf.), Folkhälsomyndigheten

Representanter för mikrobiologiska laboratorier vid regions-/universitetssjukhus

 • Tobias Allander, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Peter Brodin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Ingvar Eliasson, Skånes universitetssjukhus
 • Kenneth Nilsson, Akademiska sjukhuset
 • Tor Monsen, Norrlands universitetssjukhus
 • Lena Serrander, Universitetssjukhuset i Linköping 
 • Martin Sundqvist, Universitetssjukhuset Örebro

Medlemmar utsedda av övriga mikrobiologiska laboratorier

 • Daniel Heimer, Västmanlands sjukhus
 • Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi Växjö/Karlskrona

Till styrgruppen är förvaltare adjungerad utan rösträtt.

SLIM medlemmar

 • Minna Ygge, Sunderby Sjukhus, Luleå
 • Tor Monsen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Mirva Drobni, Östersunds Sjukhus
 • Anders Henriksson, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
 • Roger Granström, Gävle Sjukhus
 • Göran Hedin, Falu Lasarett
 • Cecilia Jendle Bengtén, Centralsjukhuset i Karlstad
 • Kenneth Nilsson, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
 • Martin Sundqvist, Universitetssjukhuset i Örebro
 • Daniel Heimer, Västmanlands sjukhus, Västerås
 • Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten, Stockholm
 • Tobias Allander, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm
 • Dennis Blick, SYNLAB Sverige
 • Faiz Fendukly, Unilabs
 • Monika Jonsson, Visby Lasarett
 • Jon Edman-Wallér, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
 • Peter Brodin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Nina Kamenska, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
 • Lena Serrander, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Anna Jonsson Henningsson, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi Växjö/Karlskrona
 • Annika Wistedt, Länssjukhuset i Kalmar
 • Arne Kotz, Länssjukhuset i Halmstad
 • Ingvar Eliasson, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Protokoll för styrgruppens möten

Logotyp för SLIM