Uppdaterad 28 juni 2019

Om SLIM

Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade genom två myndighetsöverenskommelser 1 februari 2017 att inrätta ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) för samtliga kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet som har uppdrag för landets hälso- och sjukvård inklusive privata laboratorier.

SLIM:s organisation består av en ägare, en styrgrupp, kliniska mikrobiologiska laboratorier och externa parter samt en förvaltare.

Laboratorienätverkets ägare utsåg en förvaltare för nätverkets administrativa centrum och en styrgrupp med uppdrag att företräda ägarna och för att, efter utlysningsförfarande, tillsätta nationella referenslaboratorier.

Förvaltare

 • Hans Gaines, Folkhälsomyndigheten

Styrgrupp

Folkhälsomyndighetens representant:

 • Karin Tegmark Wisell (ordf.), Folkhälsomyndigheten

Representanter för mikrobiologiska laboratorier vid regions-/universitetssjukhus:

 • Tobias Allander, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Nahid Kondori, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Claus Christiansen, Skånes universitetssjukhus
 • Kenneth Nilsson, Akademiska sjukhuset
 • Tor Monsen, Norrlands universitetssjukhus
 • Lena Serrander, Universitetssjukhuset i Linköping 
 • Martin Sundqvist, Universitetssjukhuset Örebro

Medlemmar utsedda av övriga mikrobiologiska laboratorier:

 • Daniel Heimer, Västmanlands sjukhus
 • Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi Växjö/Karlskrona

Till styrgruppen är förvaltare adjungerad utan rösträtt.

Beslut

Protokoll för styrgruppens möten

Logotyp