Om SLIM

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade genom två myndighetsöverenskommelser 1 februari 2017 att inrätta ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) för samtliga kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet som har uppdrag för landets hälso- och sjukvård inklusive privata laboratorier.

SLIM:s organisation består av en ägare, en styrgrupp, kliniska mikrobiologiska laboratorier och externa parter samt en förvaltare.

Laboratorienätverkets ägare utsåg en förvaltare för nätverkets administrativa centrum och en styrgrupp med uppdrag att företräda ägarna och för att, efter utlysningsförfarande, tillsätta nationella referenslaboratorier.

Förvaltare

 • Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten
 • Chammiran Daniel, Folkhälsomyndigheten

Styrgrupp

Folkhälsomyndighetens representant

 • Sara Byfors, Folkhälsomyndigheten

Representanter för mikrobiologiska laboratorier vid regions-/universitetssjukhus

 • Tobias Allander, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sara Karlsson Söbirk, Skånes Universitetssjukhus
 • Annika Osterman, Norrlands universitetssjukhus
 • Kenneth Nilsson, Akademiska sjukhuset
 • Lena Serrander, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Susann Skovbjerg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Martin Sundqvist, Universitetssjukhuset Örebro

Medlemmar utsedda av övriga mikrobiologiska laboratorier

 • Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi Växjö/Karlskrona
 • Ulrika Lidén, Sunderby Sjukhus, Luleå

Till styrgruppen är förvaltare adjungerad utan rösträtt.

SLIM medlemmar

 • Tobias Allander, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm
 • Sara Byfors, Folkhälsomyndigheten, Stockholm
 • Jon Edman-Wallér, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
 • Faiz Fendukly, Unilabs
 • Roger Granström, Gävle Sjukhus
 • Per Hagerman, SYNLAB Sverige
 • Bengt Hellmark, Östersunds Sjukhus
 • Anders Henriksson, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
 • Cecilia Jendle Bengtén, Centralsjukhuset i Karlstad
 • Anna Jonsson Henningsson, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi Växjö/Karlskrona
 • Nina Kamenska, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
 • Mattias Karlman, Västmanlands sjukhus, Västerås
 • Sara Karlsson Söbrink, Skånes Universitetssjukhus
 • Arne Kotz, Länssjukhuset i Halmstad
 • Jonny Kumlin, Visby Lasarett
 • Ulrika Lidén, Sunderby Sjukhus, Luleå
 • Annika Osterman, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Kenneth Nilsson, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
 • Lena Serrander, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Susann Skovbjerg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Martin Sundqvist, Universitetssjukhuset i Örebro
 • Annika Wistedt, Länssjukhuset i Kalmar
 • Hong Yin, Falu Lasarett
Logotyp för SLIM