Föreläsare Växa hållbart i Malmö

Här presenteras föreläsare på konferensen Växa hållbart i Malmö.

Listan fylls på efter hand.

Frida Gothnier Leander

Frida Gothnier Leander

Frida Gothnier Leander är konferensens moderator, hon arbetar som seniorkonsult på Ramboll Management Consultings avdelning för social hållbarhet. Hon har sin bas i Malmö och tidigare arbetat inom Malmö stad i femton år, bland annat som kommunikationsansvarig för Malmökommissionen (Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2010-2013).

Kerstin Evelius

Kerstin Evelius

Kerstin Evelius, chef för sektionen folkhälsa och psykiatri, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner.

Nina Lindqvist

Nina LindqvistNina Lindqvist, enhetschef, Enheten för samordnat folkhälsoarbete, Folkhälsomyndigheten.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Karin Sjernfeldt JammehKatrin Stjernfeldt Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö sedan 2013. Dessförinnan var hon kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd. Därutöver är hon bland annat ledamot i SKR:s styrelse samt förste vice ordförande i ICLEI, ett internationellt nätverk för hållbar utveckling som samlar 2500 städer och regioner från över 120 länder.

Per-Erik Ebbeståhl

Per-Erik EbbeståhlPer-Erik Ebbeståhl, direktör Hållbarhetsavdelningen Malmö stad. Avdelningens ansvarsområde är brett. Förutom hållbarhet- och trygghetsfrågor ingår även arbete med Agenda 2030, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och folkhälsa. Dessutom hanterar vi frågor om brottsprevention, välfärdsbrott, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, stadens försäkringsskydd, krisberedskap och civilt försvar.

Erica Righard

Erica RighardErica Righard är professor i socialt arbete. Hon är biträdande/vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Hennes forskning är flerdisciplinär och fokuserar i huvudsak beröringspunkter mellan internationell migration och socialt arbete.

Veronika Hoffmann

Veronika HoffmannVeronika Hoffmann, Projektledare Hållbarhet ESC 2024.
Malmö tar ansvar som värdstad och medarrangör för att skapa ett inkluderande evenemang med minskad påverkan på klimat och miljö. Hållbarhetsarbetet ska ge en positiv och långvarig effekt som kommande värdstäder och tävlingar kan bygga vidare på.