Vaccinationer för vuxna

Även vuxna behöver vaccinationer ibland för att inte bli sjuka. Om du ska resa utomlands är det bra att ta reda på vilka vaccinationer du behöver innan du åker.

illustration

Och om du eller någon annan i din närhet inte är vaccinerad mot vissa sjukdomar finns några viktiga saker att komma ihåg:

Smutsigt eller jordigt sår?

Om du inte är vaccinerat mot stelkramp och får ett smutsigt eller jordigt sår, eller blir biten av ett djur ska du söka vård direkt. Stelkramp är en mycket allvarlig sjukdom och det är viktigt att snabbt få förebyggande behandling.

Har du träffat någon som har eller eventuellt har kikhosta?

Kikhosta är en sjukdom som smittar lätt och kan bli mycket allvarlig för små barn. Om ditt barn är under sex månader och har träffat någon med kikhosta ska du söka vård samma dag.

Söka vård?

Ring först. Vissa sjukdomar är mycket smittsamma. Därför bör du alltid kontakta 1177 Vårdguiden innan du som är ovaccinerad kommer till en akutmottagning eller vårdcentral. Personalen på plats kan behöva förbereda för att hindra eventuell smitta att spridas till andra personer i till exempel väntrum. Om du är allvarligt sjukt ska du söka vård direkt. Vid en nödsituation ska du ringa 112.

Statistiken visar tydligt att de personer som inte är vaccinerade har mycket större risk att blir sjuka i allvarliga sjukdomar än personer som är vaccinerade.

Se filmen: Vaccin funkar Mässling – Antal fall i Sverige 1960-2022