Tema: Mässling

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar och sprids genom luften. Sjukdomen är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands.

Mässlingutslag

De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Därför är sjukdomen ovanlig. När mässling ibland kommer in i landet, kan den spridas till dem som inte är immuna mot den. Är du vuxen kan du behöva se över ditt skydd, till exempel inför en utlandsresa.

Frågor och svar om vaccinationsprogrammet

Har jag ett skydd mot mässling?

Om du har haft mässling har du ett livslångt skydd mot sjukdomen och kan varken bli smittad eller smitta andra. Om du inte har haft mässling kan du behöva se över ditt vaccinationsskydd. Två doser ger ett fullgott skydd.

Tabell: Har jag ett skydd mot mässling?
Födelseår Haft mässling? Erbjudits vaccin?
Före 1960 I stort sett alla har haft mässling Nej
1960‒1969 Nästan alla har haft mässling Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccin i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling.
1970‒1974 Många har haft mässling En del har fått mässlingsvaccin i förskoleåldern. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin (mässling, påssjuka och röda hund) i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.
1975‒1980 En avtagande andel har haft mässling Nästan alla har vaccinerats under sitt andra levnadsår. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.
1981 och senare De flesta har inte haft mässling Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin.

Se filmen: Vaccin funkar Mässling – Antal fall i Sverige 1960-2022

Denna film visar hur många som fick mässling innan allmän vaccination startade.

Se filmen: Vaccination - ett klokt val för ditt barn (somaliska)

Filmen förklarar hur vacciner fungerar och informerar om barnvaccinationsprogrammet i Sverige. I filmen berättar föräldrar om varför de har valt att vaccinera sina barn och varför de anser att vaccination är ett klokt val. Filmen är 14 minuter lång och är textad på svenska eller somaliska, beroende på vilket språk som talas i filmen.