Uppdaterad 8 april 2019

Material för nedladdning att använda på webb, i sociala medier och väntrumstv

Filmer för nedladdning

För att ladda ner filmerna i MP4-format: högerklicka på länken märkt MP4 och välj "spara länk/mål som..." (ordalydelsen varierar med webbläsare). 

Tabell med nedladdningsbara filmer.
Rörlig grafik som visar hur sjukdomen minskat sedan allmänna vaccinationer infördes 
film om mässling film om påssjuka

Youtube: Vaccin funkar mässling

MP4: Vaccin funkar mässling

Youtube: Vaccin funkar påssjuka

MP4: Vaccin funkar påssjuka

film om difteri film om polio

Youtube: Vaccin funkar difteri

MP4: Vaccin funkar difteri

Youtube: Vaccin funkar polio

MP4: Vaccin funkar polio

film om hib film om röda hund

Youtube: Vaccin funkar hib

MP4: Vaccin funkar hib

Youtube: Vaccin funkar röda hund

MP4: Vaccin funkar röda hund

film om kikhosta film vi skapar skyddet tillsammans

Youtube: Vaccin funkar kikhosta

MP4: Vaccin funkar kikhosta

Youtube: Vi skapar skyddet tillsammans

MP4: Vi skapar skyddet tillsammans 

Grafer för nedladdning för webb och sociala medier

För att ladda ner graderna: högerklicka på länken märkt PDF eller JPG och välj "spara länk/mål som..." (ordalydelsen varierar med webbläsare). 

Tabell med nedladdningsbara grafer.
Grafik som visar hur sjukdomen minskat sedan allmänna vaccinationer började erbjudas 
illustration mässling Illustration påssjuka

PDF graf mässling

JPG graf mässling

PDF graf påssjuka

JPG graf påssjuka

Illustration difteri Illustration polio

PDF graf difteri

JPG graf difteri

PDF graf polio

JPG graf polio

Illustration Hib Illustration Röda hund

PDF graf Hib

JPG graf Hib

PDF graf röda hund

JPG graf röda hund

Illustration kikhosta  
PDF graf kikhosta

JPG graf kikhosta

 

Affischer för nedladdning eller beställning

Affischerna går att beställa i formatet 70 x 100 cm och att skriva ut i A3.

Tabell med nedladdningsbara affischer.
Klicka på länken för att komma vidare
affisch vi skapar skyddet tillsammans affisch vaccin funkar flerfärgad

Beställ eller ladda ner

Beställ eller ladda ner

affisch vaccin funkar grön

 

Beställ eller ladda ner