Vaccin funkar.

Vaccin funkar

Alla personer har rätt att må bra. Vaccinationer gör att många i världen slipper bli sjuka i allvarliga sjukdomar.

Alla barn och unga i Sverige kan skyddas mot sjukdomar som kan göra den som smittas mycket sjuk. Vaccinationerna ges på BVC och hos Elevhälsan i skolan. De är gratis för alla som är under 18 år. Vuxna behöver också vaccinationer ibland för att slippa bli sjuka.

Prata om vaccinationer

Enligt Barnkonventionen ska alla barn ha rätt att få information och vara delaktiga utifrån mognadsgrad. Därför har vi samlat filmer, bilder, statistik och annat innehåll som kan användas när man pratar om vaccinationer, och om vad vi kan göra för att må bra genom hela livet.

Vaccinationer är viktiga för att må bra och slippa bli sjuk. Små barn får vaccinationer på bvc. Elever får vaccinationer genom skolans elevhälsa. Vuxna kan vaccinera sig på vårdcentral och vaccinationsmottagningar.

Vi skapar skyddet tillsammans

När tillräckligt många är vaccinerade mot en sjukdom får den svårare att sprida sig. Då skyddas även de som av olika skäl inte kan vaccinera sig. Så länge en sjukdom finns kvar i omvärlden behöver människor vaccinera sig mot den för att den inte ska komma tillbaka. Det gemensamma skyddet kallas flockimmunitet.

Här kan du läsa om vaccinationer

Den här webbplatsen handlar om de sjukdomar och vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Det finns fler sjukdomar som går att förebygga med vaccination. Hos 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vaccinationsprogrammet och om vilka andra vaccinationer som erbjuds där du bor.

Om sjukdomarna i vaccinationsprogrammet för barn

Vaccinationsprogrammet för barn (1177.se)