Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

Folkhälsomyndigheten har tagit fram denna kunskapsplan, som består av två delar, som vägledning till vilka kunskaper som krävs.

Del 1 Allmän information om kunskapsprovet
Under denna del informeras det bland annat om vem som skriver provet, hur provet genomförs och provtid.

Del 2 Inläsning kunskapsprovet
Denna del innehåller en genomgång, uppdelning och information om kunskapsprovets områden samt en sammanställning över vilken information som den som ska göra provet bör studera inför provskrivningen.