Uppdaterad 15 februari 2021

För dig som kommunhandläggare

Den som bedriver verksamhet med alkoholservering eller provsmakning ska göra det på ett ansvarsfullt sätt.

Det är även viktigt att anställda har kunskaper inom området. Det är bara personal som är anställd av tillståndshavare eller inhyrd från bemanningsföretag som får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Det finns undantag för restaurangskolor med serveringstillstånd, som i utbildningssyfte får anlita skolans elever.