Kakor (cookies)

De här kakorna använder vi på webbplatsen:

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa.

CookieConsent och mtm_consent_removed är nödvändiga kakor som sätts när du givit samtycke till eller nekat kakor. Kakorna sparar eller innehåller ingen information om dig som person, utan håller endast reda på att samtycke till kakor givits eller nekats. CookieConsent försvinner efter 30 dagar och mtm_consent_removed är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.

_pk_testcookie är en korttidskaka som skapas och sedan försvinner direkt. Den används för att kontrollera att besökarens browser stödjer kakor.

cache-sprite-plyr är en nödvändig kaka som används av vår videospelare Mediaflow. Kakan behövs för cachefunktionen, för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen. Kakan är permanent.

Set_Me är en nödvändig kaka som används av vår lastbalanserare för att se till så att man inte hoppar mellan servrar för snabbt. Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.

.AspNetCore.Antiforgery.# är en nödvändig kaka som hjälper till att förhindra att webbplatsen utsätts för Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacker. Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.

.EPiForm_BID används när du fyller i ett formulär, för att hålla reda på vilka fält som fylls i. Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.

EPiForm_XXX används som tillfällig mellanlagring när du fyller i ett formulär, så att du kan fortsätta fylla i om du avbryts innan du skickar in. Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.

.EPiForm_VisitorIdentifier används när du skickar in ett formulär, för att hålla reda på vilken användare som har skickat in vilket formulär. Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.

progress är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare. Cookien används för att lagra hur långt du kommit när du läser en e-publikation, så att du automatiskt återgår till din senaste position i dokumentet när du laddar om fönstret. Utan kakan går det inte att öppna e-publikationer.

Kakor för inställningar

För att acceptera att webbplatsen använder kakor för inställningar, så kallade funktionella kakor, klicka på knappen "hantera kakor" och bocka sedan i kryssrutan för "Inställningar".

Lyssnafunktionen ReadSpeaker

Lyssnafunktionen ReadSpeaker kommer inte att fungera om du inte accepterar kakor för inställningar.

Kakorna från ReadSpeaker är så kallade tredjepartskakor och hanteras av vår leverantör ReadSpeaker Holding B.V. och dess personal i Uppsala, Sverige. Ingen information delas med leverantören, utan sparas bara i din webbläsare.

Har du accepterat kakor för inställningar och klickar på "Lyssna" sätts en sessionskaka som försvinner när du stänger ner webbläsaren.
Kakans namn: _rspkrLoadCore

Om du gör egna inställningar i ReadSpeaker sätts en kaka för att spelaren ska fungera på samma sätt när du går till en ny sida på vår webbplats. Kakan sparas i webbläsaren i cirka fyra dagar.
Kakans namn: ReadSpeakerSettings

Om du lyssnar på dokument med docReader i till exempel våra publikationer, sparas två kakor som försvinner efter 30 dagar. DocReader-kakorna är inte kopplade till domänen folkhalsomyndigheten.se utan till domänen docreader.readspeaker.com eftersom du navigerar dit när du använder tjänsten. Den ena kakan, Dcrjobnames, innehåller en krypterad version av dokumentets url och sidnumret på den senast visade sidan. Den andra, Dcrssettings, sparar information om inställningar som besökaren gör, så som läshastighet, UI-språk och fontstorlek.
Kakornas namn: Dcrjobnames, Dcrssettings

Kakor för statistik och webbplatsundersökning

Vi använder analysverktyg för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar och besök. Informationen används för att förbättra webbplatsen och optimera användarupplevelsen.

Statistikverktyget Matomo

Den data som samlas in i Matomo är anonymiserad så att man aldrig kan identifiera en enskild individ. Vi delar heller aldrig med oss av denna data till tredje part. Matomo registrerar viss statistik (besök och sidvisningar) även utan att kakor accepterats. Alla tjänster som används för datainsamling driftas i miljöer som finns inom Sveriges gränser och som är dedikerade till Folkhälsomyndigheten.

Kakor som används av Matomo

_pk_id: Kaka som sparas i 13 månader och används för att spara anonymiserad data kopplat till unika besökare, vilket behövs bland annat för att kunna uppskatta antal användare på webbplatsen.

_pk_ses: Korttidskaka som försvinner efter ditt besök, används för att spåra vad du använt webbplatsen till under den aktuella sessionen.

matomo_sessid: Kaka som sparas i 14 dagar om du använt opt-out funktionen och tackat nej till kakor.

Webbplatsundersökning

För närvarande gör vi en webbplatsundersökning i syfte att få reda på hur du som användare upplever vår webbplats. Undersökningen är frivillig. Kakorna används för att säkerställa att undersökningen visas först efter att besökaren har varit inne på webbplatsen en viss tid och hunnit bilda sig en tillräckligt god uppfattning. De används dessutom för att förhindra att undersökningen kommer upp hos besökaren varje gång man besöker webbplatsen. Kakorna innehåller ingen information om dig som person. Kakorna är tredjepartskakor som hanteras av vår leverantör Extellio International AB och dess personal i Sverige (Stockholm och Malmö).

Kakor som används för webbplatsundersökningen

espace: Kakan sparas i ett år på datorn, förnyas vid varje uppdatering. Kakan kommer ihåg tiden du spenderat på webbplatsen och vilka undersökningar som öppnats och stängts.

espace_session: Korttidskaka som bara sparas under din nuvarande session och innehåller information om hur länge du varit på webbplatsen vid det nuvarande besöket.

Hantera kakor

Du kan när som helst gå tillbaka och ändra dina kakinställningar genom att trycka på länken Hantera kakor.

Om du inte vill acceptera kakor

Vill du inte acceptera kakor kan även din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom din webbläsare kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Om du väljer att inte acceptera kakor kommer funktioner som vi beskriver ovan inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen.

Rätten att klaga

Är det något du tycker saknas i hanteringen av dina kakor på fohm.se har du rätten att klaga. Klaga gör du hos Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet för hanteringen av kakor.

Post- och telestyrelsen (pts.se)