Mer hjälp och kunskap

Här hittar du länkar till mer kunskap, stöd och hjälp som rör barn och ungas psykiska hälsa och ditt arbete som ledare. 

Har du tips på mer material som skulle passa att länka till här? Mejla oss gärna på ledaresomlyssnar@folkhalsomyndigheten.se 

Länkar till stöd och hjälp

Lyssna

Behöver du akut hjälp? Ring 112

För svar om var du ska vända dig inom vården, kontakta 1177.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten.
Här hittar du mer information hur man kan göra och vem man ska kontakta.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (socialstyrelsen.se)

Läs mer:

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

BRIS stödlinje för idrottsledare

Ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam. Bris har en stödlinje för idrottsledare där du kan få tips och råd eller prata om oro kring ett barn i din förening. Personerna som svarar är erfarna kuratorer. Särskild kompetens finns också för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

BRIS stödlinje för idrottsledare (bris.se)

Friends stöd för idrottsledare – mot mobbning

Friends har en mejlrådgivning för att bolla trygghetsarbetet i din förening. Det kan handlar om både att kunna hantera akuta problem och att kunna jobba förebyggande och främjande och därigenom bidra till ett trivsamt och tryggt klimat.

Friends stöd för idrottsledare (friends.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Här hittar du information riktat till barn och unga som mår dåligt och behöver stöd och vägledning.

Umo – om du är ung och mår dåligt (umo.se)

Youmo – information på flera olika språk till dig som är ung (youmo.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Här hittar du information om vad du kan göra om du upptäcker eller misstänker att en person har självmordstankar.

Hur du kan hjälpa en person med självmordstankar (1177.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Trygga idrottsmiljöer (rf.se)

Tryggare Tillsammans (tryggamoten.scout.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Scouterna har tagit fram mallar som kan användas som stöd för att skriva eller uppdatera en verksamhets krisberedskap vid svåra händelser.

Handlingsplan vid misstanke om att någon i verksamheten begått övergrepp (web.cdn.scouterna.net)

Handlingsplan – barn eller ungdom befinner sig i en utsatt situation (web.cdn.scouterna.net)

Mall Beredskapsplan (web.cdn.scouterna.net)

Uppdaterad
Dela länk till frågan
Gruppträning